เครื่องวัดระดับเสียง

เครื่องวัดระดับเสียง (Sound Level Meter) ใช้สำหรับวัดความดังของเสียงมีหน่วยเป็นเดซิเบล (dB) โดยทั่วไปเครื่องวัดเสียงต้องได้ตามมาตรฐาน IEC 61672 : 2002 Electroacoustics Sound Level Meters Class 1 หรือ Class 2 หรือเทียบเท่า

แสดงทั้งหมด 8 ผลลัพท์