Gas Detector

Gas Detector / Multi-Gas Detector หรือเครื่องตรวจวัดก๊าซ เป็นเครื่องมือด้านความปลอดภัยที่สามารถตรวจจับการรั่วของก๊าซไม่ว่าจะเป็นก๊าซติดไฟ (Combustible gas), ก๊าซออกซิเจน (O2), ก๊าซพิษ (Toxic gas) เช่น ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) และ ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) เป็นต้น และเหมาะสำหรับการวัดแก๊สในพื้นที่อับอากาศ (Confined Space) เพื่อตรวจสอบก่อนลงไปปฏิบัติงาน

นอกจากนี้ยังมีกล้องตรวจสอบการรั่วของก๊าซ หรือ OGI cameras เป็นกล้องอินฟราเรดที่สามารถตรวจสอบการรั่วของก๊าซได้ดีกว่าการมองด้วยตาเปล่า แม้ว่าจะมีการรั่วของก๊าซเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ทำให้สามารถแก้ไขจุดที่รั่วได้อย่างรวดเร็ว ใช้สำหรับตรวจสอบก๊าซรั่วตามแนวท่อ หรือ ภายในโรงกลั่นน้ำมันได้ เช่น ก๊าซมีเทน (Methane) สารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs) เป็นต้น

แสดงผล1–9 จาก 13 รายการ