Micronics

บริษัท อินสทรูเม้นท์เอเชีย จำกัด ตัวแทนนำเข้าและจัดจำหน่าย เครื่องวัดอัตราการไหลของน้ำ หรือ Ultrasonic Flow Meter ทั้งแบบพกพาและแบบติดตั้ง แบรนด์ Micronics โดยอาศัยหลักการวัดแบบอัลตร้าโซนิก สามารถวัดได้โดยไม่จำเป็นต้องตัดต่อท่อ หรือหยุดกระบวนการต่างๆ เพราะเป็นการวัดแบบ Ultrasonic Clamp On Flow Meter

แสดงผล1–9 จาก 10 รายการ