เครื่องวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้

เครื่องวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้ (Flue Gas Analyzer / Combustion Gas Analyzer) แบรนด์ Wohler จากประเทศเยอรมนี เป็นเครื่องมือที่ใช้ตรวจวัดการเผาไหม้ ก๊าซไอเสีย เช่น ค่าก๊าซออกซิเจน (O2) ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซต์ (CO)  ก๊าซไนตริกออกไซด์ (NO) ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) อีกทั้งยังสามารถคำนวณค่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) วิเคราะห์มลพิษไอเสีย (Emission Analyzer) รวมถึงค่าประสิทธิภาพการเผาไหม้จากปล่องระบายไอเสียในอุตสาหกรรมต่างๆ

แสดงผล1–9 จาก 14 รายการ