เครื่องวัดอัตราการไหลของน้ำ

เครื่องวัดอัตราการไหลของน้ำแบบอัลตราโซนิก (Ultrasonic Flow Meter) เป็นเครื่องวัดอัตราการไหลของน้ำแบบไม่ต้องตัดต่อท่อ (Clamp-on) ไม่ต้องหยุดกระบวนการต่างๆในขณะที่ทำการวัด และลดการปนเปื้อนในของเหลว เนื่องจากไม่มีการสัมผัสของเหลวโดยตรง

แสดงผล1–9 จาก 10 รายการ