กล้องถ่ายภาพความร้อน

กล้องถ่ายภาพความร้อน (Thermal Imaging Camera) หรือที่รู้จักกันทั่วไปว่าเทอร์โมสแกน (Thermoscan) เป็นกล้องส่องความร้อนสำหรับวัดอุณหภูมิพื้นผิวของวัตถุ หลักการทำงานของกล้องถ่ายภาพความร้อนคือการที่วัตถุจะแผ่รังสีอินฟราเรดออกมาผ่านตัวเลนส์ และไปตกกระทบกับตัวรับสัญญาณ และถูกประมวลผลออกมาเป็นภาพถ่ายความร้อน
การใช้กล้องถ่ายภาพความร้อน / Thermal Camera หรือ เทอร์โมสแกนในการวัดค่าอุณหภูมิ ก็มีปัจจัยที่ส่งผลต่อความแม่นยำของการวัด ได้แก่ ค่า Emissivity หรือค่าสัมประสิทธิ์การแผ่รังสีความร้อน เนื่องจากว่าวัตถุแต่ละชนิดจะมีค่าการแผ่รังสีความร้อนที่แตกต่างกัน ดังนั้นควรตั้งค่า Emissivity ให้เหมาะสมกับชนิดของวัตถุที่จะทำการวัดค่า เพื่อให้ได้ผลการวัดที่ถูกต้องและแม่นยำ
ประโยชน์ของกล้องถ่ายภาพความร้อน สามารถนำไปใช้ในงานด้านต่างๆได้มากมาย เช่น งานตรวจสอบอาคาร งานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ตรวจสอบชิ้นงานในกระบวนการผลิต หรือนำไปใช้ทางด้านการแพทย์เพื่อดูอุณหภูมิของร่างกาย เป็นต้น

แสดงผล1–9 จาก 19 รายการ