กล้องถ่ายภาพความร้อนสำหรับงานคุณภาพสูง

กล้องถ่ายภาพความร้อน (Thermal imaging camera) หรือเทอร์โมสแกน (Thermoscan) เป็นอุปกรณ์สำหรับตรวจสอบอุณหภูมิบริเวณพื้นผิวของวัตถุ โดยใช้หลักการการแผ่รังสีอินฟราเรดจากวัตถุชนิดต่างๆ ซึ่งกล้องส่องความร้อนจะมีให้เลือกหลากหลายรุ่น ขึ้นอยู่กับการนำไปใช้งาน โดยข้อแตกต่างหลักๆของกล้องอินฟราเรดถ่ายภาพความร้อนแต่ละประเภท ได้แก่

  • ความละเอียดภาพ (Resolution)
  • มุมมองภาพ (FOV)
  • ความไวต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ (Thermal Sensitivity หรือ NETD)
  • ช่วงการวัดอุณหภูมิ (Temperature range)
  • การโฟกัส (Focus)
  • ความถี่ภาพ (Image Frequency)

นอกจากกล้องสำหรับงานตรวจสอบบ้านและอาคาร กล้องสำหรับงานซ่อมบำรุง กล้องตรวจสอบระบบไฟฟ้า  ทางบริษัทฯ ยังมีกล้องถ่ายภาพความร้อน ที่เหมาะกับงานประเภทอื่นๆอีก เช่น กล้องถ่ายภาพความร้อนกันระเบิด หรือ Explosion Proof Thermal Camera หรือเรียกอีกอย่างว่า ATEX Infrared Camera ที่ใช้ในพื้นที่อันตราย (Hazardous Area) Zone 2 และ กล้องผจญเพลิง / Firefighting Camera ที่ใช้สำหรับนักดับเพลิงที่ต้องเข้าไปในพื้นที่มืดหรือมีควัน

แสดงผล1–9 จาก 15 รายการ