Hikmicro

บริษัท อินสทรูเม้นท์เอเชีย จำกัด ตัวแทนนำเข้าและจัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการสำหรับ กล้องถ่ายภาพความร้อน กล้องส่องความร้อน (Thermal Imaging Camera หรือ Infrared Thermography) กล้องอินฟราเรดหรือที่เรียกกันอีกอย่างว่า เทอร์โมสแกน (Thermoscan)  แบรนด์ Hikmicro ในประเทศไทย กล้องถ่ายภาพความร้อนจาก แบรนด์ Hikmicro เป็นเครื่องมือที่ทันสมัย ใช้งานง่ายและราคาย่อมเยา เหมาะสำหรับงานตรวจสอบอาคาร ตรวจสอบระบบไฟฟ้า และตรวจสอบด้านอุตสาหกรรม เป็นต้น นอกจากนี้ Hikmicro ยังมีกล้องตรวจหาแหล่งกำเนิดเสียง (Acoustic imaging camera) หรือ กล้องถ่ายภาพเสียงสำหรับตรวจหา Partial Discharge/ Corona และลมรั่ว ที่เหมาะสำหรับใช้ในระดับอุตสาหกรรมทั่วไป รวมถึงสถานีไฟฟ้าย่อย ระบบไฟฟ้าแรงสูง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดจากการสปาร์คของไฟฟ้า หรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วได้อย่างตรงจุด

แสดงผล1–9 จาก 11 รายการ