เครื่องวัดคุณภาพน้ำหลายพารามิเตอร์

Multi Parameter Benchtop / Multi Parameter Portable เครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำหลายพารามิเตอร์ Multiparameter มีทั้งแบบพกพาที่สามารถใช้บริเวณหน้างานได้อย่างสะดวก และ แบบตั้งโต๊ะที่เหมาะสำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการ สามารถตรวจวัดคุณภาพของน้ำได้อย่างหลากหลายพารามิเตอร์ ได้แก่ ค่าพีเอช (pH) / ค่าการนำไฟฟ้า (Conductivity) / ค่าออกซิเจนในน้ำ (DO) / ค่า TDS / ค่า Salt / ค่าอุณหภูมิ (Temperature) / ค่า ISE เป็นต้น ผู้ใช้งานสามารถเลือกวัดค่าที่ต้องการได้พร้อมกัน ขึ้นอยู่กับการเลือกหัววัด ทำให้ประหยัดเวลาในการวัด และประหยัดต้นทุนที่จะต้องสั่งซื้อเครื่องวัดคุณภาพน้ำหลายๆเครื่อง เพราะเครื่องวัดคุณภาพน้ำแบบมัลติพารามิเตอร์ตอบโจทย์ทุกการใช้งานในเครื่องเดียวกัน

แสดงทั้งหมด 8 ผลลัพท์