เครื่องวัดความขุ่น

เครื่องวัดความขุ่น หรือ Turbidity Meter / Nephelometer เป็นเครื่องมือสำหรับวัดค่าความขุ่นของน้ำ ใช้หลักการเปรียบเทียบความเข้มแสงที่กระเจิงออกมาของตัวอย่างน้ำ เทียบกับสารมาตรฐานภายใต้สภาวะที่กำหนด ความขุ่นของน้ำเกิดจาก สารแขวนลอยในน้ำ ในรูปสารอินทรีย์ สารอนินทรีย์ หรือคอลลอยด์โดยสิ่งเหล่านี้จะไปบดบังทำให้แสงหักเหเมื่อมีแสงส่องผ่านทำให้มองเห็นความขุ่นในน้ำขึ้น ยิ่งมีสารแขนลอยในน้ำมากยิ่งทำให้น้ำมีความขุ่นมากตามไปด้วย ซึ่งหน่วยที่นิยมใช้ในการวัดค่าความขุ่น คือ NTU หรือ Nephelometric Turbidity Units แต่ในแถบยุโรปจะนิยมใช้หน่วย FNU หรือ Formazin Nephelometric Units

 

แสดงทั้งหมด 4 ผลลัพท์