เครื่องวัดฝุ่นและคุณภาพอากาศ

ฝุ่นละออง (Particle Matter) คืออนุภาคขนาดเล็กที่ลอยปะปนอยู่ในอากาศ อาจเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ (Natural Particle) หรือ เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ (Man-made Particle)
ฝุ่นละอองจะมีหลากหลายขนาดตั้งแต่ 0.002 ไมครอน ไปจนถึงขนาดใหญ่กว่า 500 ไมครอน โดยส่วนใหญ่แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะดังนี้
1. ฝุ่นรวม (Total Suspended Particulate) หรือ TSP เป็นฝุ่นขนาดใหญ่ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 100 ไมครอนลงมา
2. ฝุ่นหยาบ (Course Particle) หรือ PM10 เป็นฝุ่นที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 – 10 ไมครอน
3. ฝุ่นละเอียด (Fine Particle) หรือ PM2.5 เป็นฝุ่นที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่า 2.5 ไมครอน

ฝุ่นละอองขนาดใหญ่อาจจะไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์มากนัก แต่ฝุ่นละอองที่เล็กกว่า 10 ไมครอน จะส่งผลกระทบต่อระบบหายใจได้ อาจทำให้ระคายเคืองจมูก ไอ จาม หรือหากฝุ่นมีขนาดเล็กมากๆจะทำให้เข้าไปสะสมในปอดทำให้การทำงานของปอดเสื่อมลงได้

ดังนั้นการตรวจวัดฝุ่นจึงมีความสำคัญมาก เพื่อควบคุมปัญหามลพิษที่อาจจะเกิดขึ้นได้ โดยเครื่องวัดฝุ่นนั้นจะมีอยู่หลากหลายแบบ ขึ้นอยู่กับพื้นที่ และจุดประสงค์ของการใช้งาน ควรเลือกให้เหมาะสมต่อหน้างานที่ต้องการตรวจวัด เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพและค่าการวัดที่ถูกต้องแม่นยำ

แสดงผล1–9 จาก 10 รายการ