เครื่องวัดก๊าซรั่ว Gas Detector

เครื่องตรวจวัดก๊าซรั่ว หรือ Gas Detector สามารถตรวจจับการรั่วของก๊าซไม่ว่าจะเป็นก๊าซติดไฟ (Combustible gas), ก๊าซออกซิเจน (O2), ก๊าซพิษ (Toxic gas) เช่น ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) และ ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) เป็นต้น และใช้สำหรับการวัดแก๊สในพื้นที่อับอากาศ (Confined Space)

Gas Detector เป็นอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย เหมาะสำหรับผู้ที่ปฏิบัติงานบริเวณพื้นที่ที่มีความเสี่ยงจากการสัมผัสก๊าซไวไฟ ก๊าซพิษ หรือบริเวณที่อากาศไม่เพียงพอ เป็นการประเมินความเสี่ยงในพื้นที่ก่อนที่จะต้องเข้าไปปฏิบัติงาน โดยทั่วไป Gas Detector มีให้เลือกหลากหลายประเภท ได้แก่ เครื่องวัดก๊าซรั่วแบบพกพาติดตัวบุคคล (Portable gas detector) แบบถือวัดจุดรั่วตามหน้างาน (Gas leak detector) หรือ แบบตรวจจับการรั่วของก๊าซในพื้นที่ทำงาน (Area gas monitor)

เครื่องวัดก๊าซรั่วแบบพกพาติดตัวบุคคล ผู้ปฏิบัติงานสามารถเลือกให้เหมาะสมต่อลักษณะหน้างาน โดยแบ่งเป็น 2 แบบ ดังนี้
1. เครื่องวัดก๊าซแบบก๊าซเดี่ยว (Single Gas Detector) ผู้ใช้งานสามารถเลือกชนิดก๊าซที่ต้องการวัดโดยเฉพาะได้ เช่น LEL, H2S, O2, CO, CO2, NH3, O3 และ VOCs เป็นต้น

2. เครื่องวัดก๊าซแบบหลายก๊าซ (Multi Gas Detector) ผู้ใช้งานสามารถวัดก๊าซได้หลายชนิดพร้อมกันในเครื่องเดียว ขึ้นอยู่กับการเลือกชนิดเซ็นเซอร์ที่ต้องการ

แสดงผล1–9 จาก 16 รายการ