เครื่องทดสอบหน้ากากอนามัย (MASK FILTER TESTER)

องค์กร TÜV ติดตั้งห้องปฏิบัติการทดสอบหน้ากากอนามัยในประเทศจีนอย่างรวดเร็วได้อย่างไร

TÜV SÜD (China) เป็นองค์กรอิสระที่ให้บริการด้านการทดสอบ โดยในช่วง 150 ปีที่ผ่านมา TÜV ได้มีผลงานในการทดสอบ การรับรอง ตรวจสอบและให้บริการให้คำปรึกษาให้กับคู่ค้าและลูกค้ามากมาย โดยในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรค ความต้องการในการทดสอบหน้ากากอนามัยได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้นTÜV จึงต้องการสร้างห้องปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อให้การทดสอบเป็นไปอย่างรวดเร็วและแม่นยำตรงตามมาตรฐานสูงสุด

ภารกิจที่ท้าทายระหว่างการแพร่ระบาดของโรค
ตั้งแต่ต้นปี 2563 เป็นต้นมาการแพร่ระบาดของโรคได้แพร่กระจายไปทั่วโลกอย่างรวดเร็ว ดังนั้นตามคำร้องขอของสำนักงานใหญ่ TÜV China จึงมีภารกิจในการจัดตั้งแผนกทดสอบประสิทธิภาพหน้ากากอนามัยขึ้นมา ความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ TÜV เผชิญคือการขาดอุปกรณ์ระดับมืออาชีพสำหรับการทดสอบหน้ากากอนามัย ซึ่งผู้ผลิตอุปกรณ์ทดสอบประสิทธิภาพตัวกรองหน้ากากอนามัยส่วนใหญ่ไม่สามารถรับประกันระยะเวลาในการจัดส่งในช่วงแรกของการแพร่ระบาดและไม่สามารถที่จะต่อรองเรื่องราคาได้ นอกจากนี้อุปกรณ์ทดสอบส่วนใหญ่ไม่สามารถทำให้มั่นใจในความแม่นยำของการตรวจจับความเข้มข้นของละอองลอย

Palas® ให้ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรค
การเลือกอุปกรณ์การวัด จุดเน้นของห้องปฏิบัติการทดสอบประสิทธิภาพหน้ากากอนามัยขององค์กร TÜV คือ พารามิเตอร์หลักในมาตรฐานการทดสอบหน้ากากอนามัย เช่น ความเข้มข้นขออนุภาคและจำนวนอนุภาค ผู้จำหน่ายส่วนใหญ่สามารถผลิตอุปกรณ์โดยใช้ส่วนตรวจจับทั่วไปตามท้องตลาดเท่านั้นแต่ยังขาดเทคโนโลยีที่สำคัญ


Palas®  นำเสนอโซลูชั่นคุณภาพสูงที่ตรงตามข้อกำหนดทางเทคนิคทั้งหมดสำหรับการทดสอบประสิทธิภาพการกรอง TÜV จึงเชื่อมั่นว่าพวกเขาได้เลือกพันธมิตรที่เหมาะสมและ เครื่อง PMFT 1000 (Mask filter tester)  ทำให้พวกเขาพบอุปกรณ์ทดสอบแบบที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องกำเนิดละอองลอยไปจนถึงเครื่องควบคุมการไหล Palas® มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมาก TÜV เชื่อว่ามีผู้จำหน่ายอุปกรณ์ตรวจวัดระดับเดียวกับ Palas® ไม่มากนัก

หลังจากรับรู้ถึงประสบการณ์อันยาวนานและเทคโนโลยีการทดสอบตัวกรองที่ครอบคลุมของ Palas® แล้ว ในอุตสาหกรรมการวัดอนุภาคเวลาในการจัดส่งที่ค่อนข้างเร็วกลายเป็นหนึ่งในเหตุผลสำคัญที่ TÜV เลือก Palas® เนื่องจากPalas®สามารถส่งมอบได้ตรงเวลาในช่วงที่มีการแพร่ระบาดทั่วโลก TÜV จึงสามารถพัฒนาขีดความสามารถในการทดสอบหน้ากากของตนเองได้ทันเวลา ในเวลาเพียง 2 เดือนหลังจากการตัดสินใจได้รับอุปกรณ์ทดสอบและช่างเทคนิคของPalas®ก็เข้ามาติดตั้งและแก้ไขข้อบกพร่องทันที ประมาณหนึ่งสัปดาห์หลังจากที่ติดตั้งเครื่อง PMFT 1000 ก็ได้เริ่มใช้ Palas® PMFT 1000 สำหรับการวัด

ในปัจจุบันห้องปฏิบัติการทดสอบประสิทธิภาพการกรองหน้ากากอนามัย TÜV ดำเนินการทดสอบภายใต้ EN149 และ GB2626 ทีมสนับสนุนด้านเทคนิคของPalas®ได้เปลี่ยนและอัปเกรดกระบวนการทำงานของซอฟต์แวร์ให้สอดคล้องกันและมีส่วนร่วมอย่างจริงจังในการตรวจสอบพารามิเตอร์ทางเทคนิคเพื่อให้กระบวนการตรวจวัด สามารถตอบสนองความต้องการของมาตรฐานTÜVได้มากที่สุด

ข้อดี
– หลักการทำงานของแท่นทดสอบเป็นไปตามมาตรฐาน EN 149/NIOSH/GB 2626/ASTM F2299-3/ASTM F3502-2021/CWA 17553
– การทดสอบแผ่นกรองอากาศโดยกำหนดจากประสิทธิภาพแยกตามขนาดฝุ่น เช่น ประสิทธิภาพในช่วงขนาดฝุ่น 100 nm จนถึง 40 µm
– วิเคราะห์ประสิทธิภาพของฟิลเตอร์และตัวกรองหน้ากากได้อย่างแม่นยำสำหรับ Corona Virus (ขนาดประมาณ 120 นาโนเมตรถึง 160 นาโนเมตร)
– ในอนาคต: ใช้งานได้กับละอองลอยทุกชนิดโดยไม่ต้องปรับเปลี่ยน
– การวัดความดันต่างเพิ่มเติม เช่น ความเร็วที่หน้าแผ่นกรองที่แตกต่างกัน
– สามารถปรับความเร็วที่หน้าแผ่นกรองได้ระหว่าง 1.5 – 50 Cm/s
– ผลิตภัณฑ์ที่สามารถรับประกันคุณภาพได้อย่างรวดเร็วและการเพิ่มประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องใน R&D (การแสดงการกระจายขนาดอนุภาค)

Applications:
– ทดสอบการกรองของหน้ากากอนามัย
– วิเคราะห์ประสิทธิภาพของหน้ากากได้อย่างแม่นยำ
– การทดสอบตัวกรองสำหรับแผ่นกรองอากาศคุณภาพสูง (HEPA)