ป้ายกำกับ: Micronics
0
121

on

เครื่องวัดอัตราการไหลของน้ำแบบพกพา โดยใช้หลักการอัลตร้าโซนิกชนิดการเลื่อนความถี่แบบดอปเปลอร์ (Portable ultrasonic doppler flow meter) เป็นการวัดแบบไม่ต้องตัดต่อท่อและไม่จำเป็นต้องหยุดกระบวนการ เหมาะสำหรับการใช้งานในระบบท่อปิด