ป้ายกำกับ: Flue gas
0
139

on

WOHLER SM 500 เป็นเครื่องวัดฝุ่นแบบมัลติฟังก์ชั่น (Multi-Functional Analyzer) สำหรับวัดความเข้มข้นของมวลอนุภาคในก๊าซไอเสีย (Flue gas) วัด O2 และ CO รวมถึงวัดแรงดัน (Draft) และอุณหภูมิในปล่องระบาย เป็นเครื่องมือวัดที่สามารถอ่านค่าได้ทันทีไม่จำเป็นจะต้องนำไปวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ