ป้ายกำกับ: btu meter
0
114

on

เครื่องวัดอัตราการไหลของน้ำแบบพกพา โดยใช้หลักการอัลตร้าโซนิกชนิดการเลื่อนความถี่แบบดอปเปลอร์ (Portable ultrasonic doppler flow meter) เป็นการวัดแบบไม่ต้องตัดต่อท่อและไม่จำเป็นต้องหยุดกระบวนการ เหมาะสำหรับการใช้งานในระบบท่อปิด

0
163

on

การใช้งานระบบปรับอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ การประเมินและปรับปรุงสมรรถนะการทำงานของเครื่องปรับอากาศ จึงเป็นแนวทางที่สามารถจะช่วยให้ประหยัดพลังงานและลดค่าใช้จ่ายของระบบปรับอากาศลงได้