ป้ายกำกับ: กล้องถ่ายภาพเสียง
0
43

on

กล้องถ่ายภาพเสียง Hikmicro AI Series เป็นเครื่องมือตรวจวัดก๊าซรั่ว ที่มีประสิทธิภาพ ด้วย MEMs Microphone จำนวน 64 อัน สามารถแสดงภาพได้แบบ Real-Time หน้าจอแบบสัมผัส ขนาด 4.3 นิ้ว ทำให้ค้นหาสาเหตุของปัญหาได้อย่างรวดเร็วและชัดเจน

0
140

on

ปัญหาการเกิด Partial Discharge หากตรวจสอบได้เร็ว สามารถลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ โดยอุปกรณ์ที่นำมาใช้ตรวจสอบการเกิด Partial Discharge () มีหลากหลาย กล้องถ่ายภาพเสียง (Acoustic imaging camera) สามารถตรวจจับได้