SKC – Rotameter อุปกรณ์วัดอัตราการไหล

Code: Rotameter-1

อุปกรณ์วัดอัตราการไหล เหมาะสำหรับการสอบเทียบ มีให้เลือกหลายช่วงการวัดค่าความถูกต้อง 3-5% ของช่วงการวัดอ่านค่าจากสเกลได้โดยง่าย

รายละเอียดเพิ่มเติม

อุปกรณ์วัดอัตราการไหล

  • มีให้เลือกหลายช่วงการวัด
  • ค่าความถูกต้อง 3-5% ของช่วงการวัด
  • อ่านค่าจากสเกลได้โดยง่าย