SKC – กระดาษกรอง (Filter)

Code: POLYCARBONATE

POLYCARBONATE กระดาษกรอง ตัวกรองโพลีคาร์บอเนต, Orthopore ™, 0.8 µm, 25 มม. คุณภาพสูงสำหรับการเก็บตัวอย่าง มีให้เลือกหลากหลายประเภท เช่น MCE, PVC,PTFE

รายละเอียดเพิ่มเติม

กระดาษกรอง (Filter)

ตัวกรองโพลีคาร์บอเนต, Orthopore ™, 0.8 µm, 25 มม. บรรจุไว้ล่วงหน้าในเทปโพลีโพรพีลีนนำไฟฟ้าสีดำ 3 ชิ้น (แบบถ้วยพร้อมฝาปิดส่วนขยาย) พร้อมตัวเว้นระยะ 2 นิ้วพร้อมตัวรองรับสำหรับการสุ่มตัวอย่างแบบ TEM พรีแบนด์ pk / 50

Key Features & Benefits:

  • กระดาษกรองคุณภาพสูงสำหรับการเก็บตัวอย่าง มีให้เลือกหลากหลายประเภท เช่น MCE, PVC,PTFE