G210 เครื่องวิเคราะห์ก๊าซแบบพกพา (Portable Gas Analyzer)

เครื่องวิเคราะห์ก๊าซแบบพกพาสำหรับวัดก๊าซ N2O และ O2 ในท่อก๊าซภายในโรงพยาบาล แบรนด์ Geotech รุ่น G210

รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

เครื่องวิเคระห์ก๊าซแบบพกพาจากแบรนด์ Geotech รุ่น G210 ได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อวัดท่อก๊าซและตรวจจับการรั่วของก๊าซในโรงพยาบาล

ข้อมูลทั่วไป
– รุ่น G210 เป็นเครื่องวิเคราะห์ก๊าซแบบพกพาสำหรับวัดก๊าซ N2O และ O2 ในท่อก๊าซภายในโรงพยาบาล
– หน่วยการวัด 0-100% N2O และ 0-2000ppm CO2
– ตัวเลือก (Option) : 0-100% O2; 0-500ppm CO
– เก็บข้อมูลได้
– รับประกัน 1 ปี
– มีฟังก์ชั่น User alarms

คุณสมบัติ
– สอบเทียบได้ง่าย
– ตรวจสอบคุณภาพก๊าซได้อย่างรวดเร็ว วัดได้ถึง 4 ก๊าซภายในเครื่องเดียว
– ผู้ใช้สามารถเข้าสู่ site และ ID เฉพาะสำหรับจุดตรวจสอบ
– ระบุการปนเปื้อน CO และ CO2

การนำไปใช้ประโยชน์
– ท่อก๊าซในโรงพยาบาล
– ตรวจสอบการรั่วของก๊าซ

เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์

Download File : Geotech-G210-Datasheet