testo926 เครื่องวัดอุณหภูมิสำหรับงานอาหาร

Code: 0560 9261

เครื่องวัดอุณหภูมิสำหรับงานอาหาร เหมาะสำหรับการใช้วัดอุณหภูมิอาหาร ในห้องครัว, ในโรงงานอุตสาหกรรม วัดอุณหภูมิทั่วไป ช่วงการวัด -50 ถึง +400 °C

รายละเอียดเพิ่มเติม

Testo926 เครื่องวัดอุณหภูมิสำหรับงานอาหาร

testo 926 เครื่องวัดอุณหภูมิดิจิตอล 1 Channel เซนเซอร์วัดอุณหภูมิแบบ Thermocouple Type T มีฟังก์ชั่นการแจ้งเตือน, การวัดแบบไร้สาย, Min, MAX, Auto-Hold เหมาะสำหรับการใช้วัดอุณหภูมิอาหาร, การใช้งานในห้องครัว, ในโรงงานอุตสาหกรรม หรือการใช้วัดอุณหภูมิทั่วไป ขนาดกะทัดรัด แข็งแรง ทนทาน

  • จอแสดงผลแบบ LCD พร้อมไฟเรืองแสง
  • สามารถทำงานร่วมกับเซนเซอร์วัดอุณหภูมิชนิดแบบไร้สาย (wireless radio probe) ได้ (option)
  • พิมพ์ผลข้อมูลได้โดยเครื่องพิมพ์ไร้สายแบบอินฟราเรด (option)
  • ใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ TopSafe เพื่อป้องกันแรงกระแทก ฝุ่น และน้ำ
  • แสดงค่าการวัดสูงสุด ต่ำสุด
  • สามารถตั้งค่าการเตือนเป็นเสียงเมื่อค่าการวัดอยู่นอกช่วงที่กำหนด

SPECIFICATION 
Temperature - NTC
ช่วงการวัด : -50 ถึง +400 °C
ค่าความถูกต้อง : ±0.3 °C (-20 ถึง +70 °C)

: ±(0.7 °C + 0.5 % of mv) (Remaining Range)

ความละเอียด : 0.1 °C (-50 ถึง +199.9 °C)

: 1 °C (Remaining Range)

อุณหภูมิ - TC Type K (NiCr-Ni)
ช่วงการวัด : -50 ถึง +400 °C
ค่าความถูกต้อง : ±0.3 °C (-20 ถึง +70 °C)

: ±(0.7 °C + 0.5 % of mv) (Remaining Range)

ความละเอียด : 0.1 °C (-50 ถึง +199.9 °C)

: 1 °C (Remaining Range)

อุณหภูมิ  - TC Type T (Cu-CuNi)
ช่วงการวัด : -50 ถึง +400 °C
ค่าความถูกต้อง : ±0.3 °C (-20 ถึง +70 °C)

: ±(0.7 °C + 0.5 % of mv) (Remaining Range)

ความละเอียด : 0.1 °C (-50 ถึง +199.9 °C)

: 1 °C (Remaining Range)

เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์

Download File : testo-926 Data sheet