มิเตอร์วัดอุณหภูมิ

Code: 0560 1110

ขนาดเล็ก เหมาะกับการวัดอุณหภูมิอากาศ อุณหภูมิของเหลว วัดอุณหภูมิอาหาร หัววัดขนาด 133 มม. ช่วงการวัดที่ -50 to +150 °C

รายละเอียดเพิ่มเติม

มิเตอร์วัดอุณหภูมิ

  • เหมาะสำหรับการวัดอุณหภูมิของเหลวหรืออุณหภูมิอากาศในด้านความร้อนและการระบายอากาศ นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นเครื่องวัดอุณหภูมิอาหารได้อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นการควบคุมอาหารหรือการตรวจวัดในห้องปฏิบัติการ มีความแม่นยำสูงในการตรวจวัดทั้งหมดและใช้งานง่าย
  • วัดอากาศและแกนได้อย่างรวดเร็วและเชื่อถือได้ หัววัดขนาด 133 มม. สำหรับวัดได้ถึง 150 องศาเซลเซียส

SPECIFICATION 
อุณหภูมิ
ช่วงการวัด : -50 to +150 °C
ความแม่นยำ : ±1 °C (-10 to +99.9 °C)/ ±2 °C (-30 to -10.1 °C)/ ±2 % of mv (+100 to +150 °C)
ความละเอียด : 0.1 °C (-19.9 to +150 °C)/ 1 °C (Remaining Range)
ข้อมูลทางเทคนิคทั่วไป
อุณหภูมิในการทำงาน : -10 to +50 °C
ความยาวโพรบ : 133 mm
แบตเตอรี่ : Button cell LR44
หน้าจอ : LCD
ขนาดจอ : one-line

เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์

Download File : Mini-Thermometer Data sheet