เครื่องมือตรวจวัดทางด้านงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

on
หมวดหมู่บทความ
สวัสดีค่ะ วันนี้ทางบริษัท บริษัท อินสทรูเม้นท์เอเชีย จำกัด ขอแนะนำอุปกรณ์ เครื่องมือตรวจวัดทางด้านงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เช่น อุปกรณ์เก็บตัวอย่างอากาศ เครื่องวัดแสง เครื่องวัดเสียง เครื่องวัดความร้อน ซึ่งจะทำให้เราทราบถึงระดับของมลพิษทางอากาศว่ามีผลกระทบอันตรายต่อสุขภาพของผู้ที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน หรือพื้นที่เสี่ยงบ้าง เราจึงจำเป็นต้องมีเครื่องมือตรวจวัดทางด้านงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยค่ะ

อุปกรณ์เก็บตัวอย่างอากาศ
เพื่อที่เราจะทราบระดับของมลพิษทางอากาศว่ามีผลกระทบอันตรายต่อสุขภาพของผู้ที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน หรือพื้นที่เสี่ยงบ้าง เราจึงจำเป็นต้องมีเครื่องมือสำหรับเก็บตัวอย่างอากาศ ไปวิเคราะห์ตรวจสอบในห้องปฏิบัติการอย่างละเอียดจะได้ทราบและดำเนินการป้องกัน ควบคุมให้อยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัย ตามมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป

• ปั๊มเก็บตัวอย่างอากาศ (Personal Sampling Pump) ซึ่งก็มีให้เลือกหลากหลายแบบเช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะใช้สำหรับอัตราการไหลต่ำ 5 ml/min ไปจนถึงอัตราการไหลสูง 30 L/min
• อุปกรณ์เก็บตัวอย่างชีวภาพ (BioSampler) สำหรับเก็บแบคทีเรียในอากาศ เชื้อรา ไวรัส เป็นต้น
• อุปกรณ์เก็บตัวอย่างเชื้อจุลชีพในอากาศ (BIOSTAGE) สำหรับเก็บแบคทีเรียและเชื้อราทั้งภายในและภายนอกอาคาร
• อุปกรณ์เก็บตัวอย่างฝุ่น อุปกรณ์คัดขนาดฝุ่น Impactor (PEM)/(Cyclone), กระดาษกรอง (Filter)
• อุปกรณ์วัดอัตราการไหล Rotameter
• เครื่องสอบเทียบอัตราการไหล
• อุปกรณ์เก็บก๊าซและไอระเหย Passive Samplers, Impingers, Sorbente tube, Tedlar bag
• หลอดตรวจวัดก๊าซ Gas Detector Tubes

เครื่องวัดแสง 

อุปกรณ์ที่ใช้วัดปริมาณของแสง และความเข้มแสง โดยเฉพาะอย่างยิ่งแสงที่สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่า มีหน่วยเป็นลักซ์ (Lux) หรือ ฟุตแคนเดิล (Foot candle)

เครื่องวัดเสียง

การตรวจวัดเสียง เป็นการประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน วัตถุประสงค์ของการตรวจวัดเสียงนั้น เพื่อเป็นการประเมินการสัมผัสเสียงตามกฏหมาย เพื่อดูว่าผู้ปฏิบัติงานมีการสัมผัสเสียงที่มีอันตรายต่อการได้ยินหรือไม่ และเพื่อควบคุมเสียงไม่ให้เกินตามที่มาตรฐานกำหนด หากระดับเสียงเกินค่ามาตรฐานต้องทำการปรับปรุงแก้ไข เพื่อความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน

เครื่องวัดฝุ่น

ฝุ่นละออง (Particle Matter) คืออนุภาคขนาดเล็กที่ลอยปะปนอยู่ในอากาศ อาจเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ (Natural Particle) หรือ เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ (Man-made Particle) ฝุ่นละอองจะมีหลากหลายขนาด เช่น PM1, PM2.5, PM10, TSP ฝุ่นละอองขนาดใหญ่อาจจะไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์มากนัก แต่ฝุ่นละอองที่เล็กกว่า 10 ไมครอน จะส่งผลกระทบต่อระบบหายใจได้ อาจทำให้ระคายเคืองจมูก ไอ จาม 

สนใจผลิตภัณฑ์ ติดต่อ คุณศิริพร โทร. 095-950-6666 , 02-779-8833 หรือ @instrumentasia