เครื่องวัดเสียง (Sound Level meter) และเครื่องวัดเสียงสะสม (Noise Dosimeter) จากแบรนด์ SKC

on
หมวดหมู่บทความ

เครื่องวัดเสียง (Sound Level meter) เป็นเครื่องมือวัดความดังของเสียง โดยมีหน่วยเป็นเดซิเบล (dB) เหมาะสำหรับตรวจวัดระดับเสียงดังในพื้นที่ทำงาน (Workplace) และตรวจสอบเสียงในสิ่งแวดล้อม (Environmental) การตรวจวัดเสียงต้องใช้เครื่องมือวัดที่ได้รับรองตามมาตรฐาน IEC 61672 หรือ IEC 651 Type 2

เครื่องวัดปริมาณเสียงสะสม (Noise Dosimeter)  เป็นเครื่องมือสำหรับวัดการสัมผัสเสียงส่วนบุคคล บันทึกระดับเสียงที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับ และคำนวณค่าเฉลี่ยของระดับความดังเสียง ซึ่งเครื่องวัดเสียงสะสมต้องได้รับการรับรองตามมาตรฐาน IEC 61252

บริษัท อินสทรูเม้นท์เอเชีย จำกัด ขอแนะนำเครื่องวัดเสียง รุ่น SoundCHEK Connect และ รุ่น SoundCHEK Essential รวมถึงเครื่องวัดปริมาณเสียงสะสม รุ่น NoiseCHEK จาก แบรนด์ SKC ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเครื่องมือวัดระดับเสียง และวัดเสียงสะสม สำหรับการประเมินเสียงรบกวนในสถานที่ทำงานและการตรวจสอบสภาพแวดล้อม หรือมลภาวะทางเสียง ด้วยการใช้งานที่ง่าย ทนทาน ใช้งานได้หลากหลายแอปพลิเคชัน โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

เครื่องวัดเสียง รุ่น SoundCHEK Connect
คุณสมบัติ
– ช่วงการวัด 30 ถึง 140 dB
– วัดช่วงความถี่เสียงประเภท A, C และ Z ได้
– สามารถวัดแบบ Slow, Fast, Impulse
– เชื่อมต่อ Wi-Fi ได้
– ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ANSI S1.4 2014 และ IEC 61672-1:2013 Class 2
– หน่วยความจำ 32 GB
– เก็บข้อมูลบนระบบ Free cloud

เครื่องวัดเสียง รุ่น SoundCHEK Connect
คุณสมบัติ
– ช่วงการวัด 25 ถึง 140 dB
– วัดช่วงความถี่เสียงประเภท A, C และ Z ได้
– สามารถวัดแบบ Slow, Fast, Impulse
– ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ANSI S1.4:2014, ANSI S1.25:1991 R2007, IEC 61672-1:2013 Class 1 หรือ Class 2 Group X
– หน่วยความจำ 4 MB
– เก็บข้อมูลบนระบบ Free cloud

เครื่องวัดปริมาณเสียงสะสม รุ่น NoiseCHEK
คุณสมบัติ
– ช่วงการวัด 25 ถึง 140 dB สูงสุดมากถึง 143 dB
– วัดช่วงความถี่เสียงประเภท A, C และ Z ได้
– สามารถวัดแบบ Slow, Fast
– ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน Meets ANSI S1.25, IEC61252 (Class 2)
– ใช้งานต่อเนื่องสูงสุด 40+ ชั่วโมง