อุปกรณ์เก็บตัวอย่างฝุ่นขนาดเล็ก (Respirable Dust) โดยวิธี NIOSH 0600

on
หมวดหมู่บทความ

Respirable Dust คือ ฝุ่นละอองหรืออนุภาคขนาดเล็ก โดยมีขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน หากฝุ่นละอองขนาดเล็กพวกนี้เข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ จะสามารถเข้าไปสะสมอยู่ในปอดได้ ซึ่งจะก่อให้เกิดโรคต่างๆที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ทั้งแบบเฉียบพลัน เช่น การระคายเคืองบริเวณจมูกและทางเดินหายใจ และทั้งแบบเรื้อรัง คือการสะสมเป็นระยะเวลานาน อาจทำให้เกิดการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ ทำให้ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของปอด จนลุกลามไปเป็นมะเร็งปอดได้ ยิ่งบุคคลที่ต้องทำงานบริเวณที่มีฝุ่นละอองขนาดเล็กเป็นเวลานาน หรือต้องสัมผัสกับฝุ่นละอองทุกวัน จะมีความเสี่ยงในการเกิดโรคระบบทางเดินหายใจมากกว่าบุคคลอื่นๆ ซึ่งมาตรฐานฝุ่นละอองในบรรยากาศโดยทั่วไป ค่าเฉลี่ยใน 24 ชั่วโมงสำหรับฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ต้องมีค่าเฉลี่ยไม่เกิน 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และสำหรับฝุ่นละอองที่มีขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ต้องมีค่าเฉลี่ยไม่เกิน 37.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (เริ่มบังคับใช้ 1 มิ.ย. 2566)

ที่มา: ตารางดัชนีคุณภาพอากาศ กรมควบคุมมลพิษ

การเก็บตัวอย่างอากาศฝุ่นขนาดเล็ก (Respirable Dust) นิยมอ้างอิงวิธีการวัดแบบ NIOSH 0600 ซึ่งใช้เทคนิค Gravimetric Method (Filter Weight) โดยการหาปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นละอองจากการชั่งน้ำหนัก อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิธี NIOSH 0600 ที่สำคัญได้แก่ ปั๊มเก็บตัวอย่างอากาศ (Personal sampling pump) ไซโคลน (Cyclone) กระดาษกรอง (Filter) เป็นต้น

วิธี NIOSH 0600 แนะนำให้ใช้อัตราการเก็บตัวอย่าง (Sampling Rate) ที่ 1.7 L/min, 2.2 L/min หรือ 2.5 L/min โดยขึ้นอยู่กับชนิดของ Cyclone ได้แก่

  • Nylon Cyclone เหมาะสำหรับอัตราการเก็บตัวอย่างที่ 1.7 L/min
  • HD Cyclone เหมาะสำหรับอัตราการเก็บตัวอย่างที่ 2.2 L/min
  • Aluminum Cyclone เหมาะสำหรับอัตราการเก็บตัวอย่างที่ 2.5 L/min

รวมถึงชนิดของกระดาษกรอง ตามวิธีนี้จะใช้เป็น Polyvinyl Chloride Filter (PVC) หรือ Equivalent Hydrophobic Membrane Filter ขนาด Pore size 0.5 ไมครอน

บริษัท อินสทรูเม้นท์เอเชีย จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ SKC ซึ่งจัดจำหน่ายอุปกรณ์เก็บตัวอย่างอากาศที่ได้มาตรฐานและน่าเชื่อถือ

รายละเอียดเพิ่มเติมอุปกรณ์เก็บตัวอย่างอากาศ  คลิก >> https://citly.me/KW2Ta

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ คุณศิริพร โทร. 095-950-6666 , 02-779-8833 หรือ @instrumentasia