ปั๊มสำหรับเก็บตัวอย่างอากาศ (Air Sampling Pump)

on
หมวดหมู่บทความ

การเก็บตัวอย่างอากาศ (Air Sampling) ในบริเวณสถานที่ทำงาน เป็นการเก็บตัวอย่างอากาศเพื่อประเมินการสัมผัสมลพิษทางอากาศของผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งมลพิษทางอากาศ (Air Pollution) เป็นสภาวะที่อากาศมีสิ่งเจือปน เช่น ฝุ่น (Dust) ก๊าซ (Gas) ไอระเหย (Vapor) เส้นใย (Fiber) และละอองชีวภาพ (Bioaerosol) เป็นต้น ที่อาจจะทำให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน ดังนั้นจำเป็นต้องมีการเก็บตัวอย่างอากาศเพื่อประเมินการสัมผัสมลพิษ เพื่อหาทางป้องกันอันตรายต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน

การเก็บตัวอย่างอากาศ จำป็นต้องมีอุปกรณ์การเก็บที่มีคุณภาพ และน่าเชื่อถือ ซึ่งอุปกรณ์ที่สำคัญที่สุดในการเก็บตัวอย่างอากาศจากผู้ปฏิบัติงาน คือ ปั๊มเก็บตัวอย่างอากาศส่วนบุคคล หรือ Personal Air Sampling Pump ที่จำเป็นต้องใช้ร่วมกับอุปกรณ์เก็บตัวอย่างประเภทอื่นๆ เช่น หลอดเก็บตัวอย่าง (Sorbent Tube) ถุงเก็บตัวอย่าง (Samplings Bag) อิมพิงเจอร์ (Impingers) สำหรับเก็บตัวอย่างก๊าซและไอระเหย และกระดาษกรอง (Filter) สำหรับเก็บตัวอย่างอนุภาคและฝุ่นต่างๆ

ซึ่งปั๊มเก็บตัวอย่างอากาศ จะมีให้เลือกหลากหลายรุ่น จะแบ่งเป็นปั๊มขนาดเล็ก ที่มีอัตราการดูดของปั๊มไม่เกิน 5 ลิตรต่อนาที และปั๊มขนาดใหญ่ที่มีอัตราการดูดได้ถึง 30 ลิตรต่อนาที ปัจจุบันปั๊มเก็บตัวอย่างอากาศมีการออกแบบมาให้มีความทันสมัยมากขึ้น และตอบโจทย์การใช้งานได้อย่างยอดเยี่ยม มีขนาดกะทัดรัด พกพาสะดวก เหมาะสำหรับนำไปใช้เก็บตัวอย่างอากาศจากผู้ปฏิบัติงาน

ขอแนะนำปั๊มเก็บตัวอย่างอากาศแบบพกพา แบรนด์ SKC ที่มีขนาดเล็กแต่สามารถใช้งานได้อย่างหลากหลายและมีความทนทาน ได้แก่ รุ่น AirChek Essential รุ่น  AirChek Touch และ รุ่น AirChek Connect ซึ่งทั้ง 3 รุ่นนี้มีอัตราการดูดในช่วง 5 ถึง 5000 มิลลิลิตรต่อนาที โดยมีรายละเอียดต่างๆดังนี้

AirChek Essential

คุณสมบัติหลัก

 • อัตราการดูดอากาศ 5 ถึง 5000 มิลลิลิตรต่อนาที
 • ชดเชยแรงดันย้อนกลับสูงถึง 50 นิ้วน้ำ ที่ 2 ลิตรต่อนาที
 • ไฟ LED แสดงสถานะและการทำงาน
 • ตัวเครื่องป้องกันไฟฟ้าสถิตย์และการลื่น
 • แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน ใช้งานได้มากกว่า 40 ชั่วโมง
 • ได้รับรองตามมาตรฐาน ISO 13137

AirChek Touch

คุณสมบัติหลัก

 • อัตราการดูดอากาศ 5 ถึง 5000 มิลลิลิตรต่อนาที
 • หน้าจอแบบสัมผัสใช้งานง่าย
 • แบตเตอรี่ ใช้งานได้มากกว่า 20 ชั่วโมง
 • สามารถตั้งค่าได้จากหน้าจอ หรือจาก PC โดยใช้ DataTrac Pro Software
 • ได้รับรองตามมาตรฐาน ISO 13137
AirChek Connect

คุณสมบัติหลัก

 • อัตราการดูดอากาศ 5 ถึง 5000 มิลลิลิตรต่อนาที
 • ชดเชยแรงดันย้อนกลับสูงถึง 50 นิ้วน้ำ ที่ 2 ลิตรต่อนาที
 • สามารถเชื่อมต่อ Bluetooth กับสมาร์ทโฟนและ PC ได้
 • แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน ใช้งานได้มากกว่า 40 ชั่วโมง
 • ได้รับรองตามมาตรฐาน ISO 13137

สนใจรายละเอียดติดต่อ คุณศิริพร โทร. 095-950-6666 , 02-779-8833 หรือ @instrumentasia