ตรวจสอบการรั่วไหลของอากาศภายในอาคารเพื่อการประหยัดพลังงาน

on
หมวดหมู่บทความ
ระบบปรับอากาศและระบายอากาศภายในอาคาร (HVAC System) ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการประหยัดพลังงาน หากว่าอาคารมีโครงสร้างที่สมบูรณ์แบบ ไม่มีการรั่วซึมของอากาศภายนอก (Air Infiltration / Air Leak) จะช่วยให้อาคารสามารถประหยัดพลังงานได้อย่างดี การตรวจสอบการรั่วไหลของอากาศภายในอาคาร หรือ Air Tightness test เป็นการทดสอบการรั่วซึมของอากาศ ที่ไม่สามารถควบคุมได้ตามจุดต่างๆ เช่น บริเวณประตู หรือหน้าต่าง การรั่วของอากาศที่มากเกินไปจะทำให้เกิดการสูญเสียความร้อน ระบบปรับอากาศภายในอาคารจะต้องทำงานที่หนักขึ้น ทำให้สูญเสียพลังงาน และค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น ดังนั้นการทดสอบการรั่วซึมของอากาศจะช่วยให้สามารถแก้ไขจุดบกพร่องที่เกิดจากการรั่ว ประหยัดพลังงานและประหยัดค่าใช้จ่ายที่ต้องสูญเสียไปจากการรั่ว นอกจากช่วยเรื่องการประหยัดพลังงานแล้ว ยังสามารถป้องกันโครงสร้างของอาคารไม่ให้เกิดความเสียหาย มีการควบคุมคุณภาพอากาศภายในอาคารให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
การตรวจสอบการรั่วภายในอาคารสามารถทำได้หลายวิธี การใช้วิธี Blower Door Testing ก็เป็นวิธีหนึ่งที่ได้รับความนิยม โดยเครื่องมือที่เรียกว่า Blower Check หรือ Blower Door จะติดตั้งเครื่องมือนี้ทางช่องประตูหรือหน้าต่าง ซึ่งอุปกรณ์ตรวจสอบการรั่วไหลของอากาศภายในอาคาร รุ่น BC 600 แบรนด์ Wöhler ประเทศเยอรมนี เป็นอุปกรณ์ที่มีลักษณะการแคลมป์แบบพิเศษ ทำให้สามารถติดตั้งชุดพัดลมโบลเวอร์ (Blower fan)และผ้าใบได้อย่างแน่นหนา ตัวเครื่องสามารถตรวจสอบแรงดันต่างระหว่างภายในอาคารและภายนอกอาคารเพื่อดูการรั่วไหลของอากาศ การตรวจวัดเป็นไปตามมาตรฐาน DIN EN 13829 / ISO 9972

สะดวกในการเคลื่อนย้าย

ควบคุมการทำงานผ่านแอพพลิเคชั่น

นวัตกรรมและการติดตั้งที่ประหยัดเวลา

การวัดที่ได้มาตรฐาน ISO 9972, EN 13829
และมาตรฐานทั่วไปเฉพาะประเทศ

เครื่องตรวจสอบการรั่วไหลของอากาศภายในอาคาร  WOHLER BC 600

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ คุณศิริพร โทร. 095-950-6666 , 02-779-8833 หรือ @instrumentasia