การเก็บตัวอย่างเชื้อจุลชีพในอากาศ ด้วย Biostage และ Impinger

on
หมวดหมู่บทความ

ในอากาศที่มนุษย์หายใจเข้าไป อาจมีการปนเปื้อนของเชื้อโรค เช่น เชื้อรา และ แบคทีเรียต่างๆ โดยที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า เชื้อโรคที่ปนเปื้อนในอากาศเหล่านี้เป็นต้นเหตุในการเกิดโรคที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ โรคปอด เป็นต้น ดังนั้นจำเป็นต้องมีการตรวจสอบคุณภาพอากาศเพื่อทำการป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพอากาศที่เกิดจากเชื้อโรคเหล่านี้

วิธีที่นิยมในการเก็บตัวอย่างจุลชีพในอากาศ เพื่อนำไปวิเคราะห์ต่อในห้องปฏิบัติการ คือการเก็บตัวอย่างเชื้อในอากาศบนจานเพาะเชื้อ โดยใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่า Biostage และเก็บจุลชีพในอากาศด้วยของเหลวในอิมพิงเจอร์ (liquid impinger)

Biostage จากแบรนด์ SKC เป็นอุปกรณ์ที่เหมาะสำหรับเก็บตัวอย่างเชื้อราและแบคทีเรีย ซึ่งได้รับการรับรองว่าตรงตามข้อกำหนดของ NIOSH และตามคำแนะนำจาก ACGIH เหมาะสำหรับการเก็บตัวอย่างเชื้อจุลชีพทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคาร โดยทำงานร่วมกับปั๊มเก็บตัวอย่างอากาศ รุ่น QuickTake 30 และสิ่งที่ทำให้ Biostage แตกต่างจากอุปกรณ์เก็บตัวอย่างเชื้อในอากาศทั่วไปก็คือ SureLock positive seal ที่เป็นตัวปิดล็อคแทนการใช้สปริงขนาดใหญ่ ทำให้สะดวกเวลาใช้งาน

Liquid Impinger หรือ BioSampler จากแบรนด์ SKC เป็นอุปกรณ์ที่เหมาะสำหรับเก็บตัวอย่างแบคทีเรีย, เชื้อรา, ละอองเกสรดอกไม้, ไวรัส, endotoxins, mycotoxins และส่วนประกอบอื่นๆในอากาศ สร้างจากแก้วที่มีคุณภาพ สามารถใส่ในหม้อนึ่งความดันไอน้ำ (Autoclave) ได้ ใช้งานร่วมกับปั๊มเก็บตัวอย่างอากาศ รุ่น BioLite+ ที่เป็นแบบ High Flow เพื่อดักจับจุลินทรีย์ในอากาศ ภายในอุปกรณ์ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อลดการกระเด็นของอนุภาคและรักษาความมีชีวิตของจุลินทรีย์ให้ได้มากที่สุด

SKC – อุปกรณ์เก็บตัวอย่างเชื้อจุลชีพในอากาศ (BIOSTAGE)

สนใจรายละเอียดติดต่อ คุณศิริพร โทร. 095-950-6666 , 02-779-8833 หรือ @instrumentasia