การจัดส่งสินค้า

ระยะเวลาการส่งสินค้า

1) กรณีสินค้าพร้อมส่ง 
– ทำการส่งสินค้าทุกวันทำการ กรณีลูกค้าชำระค่าสินค้าแล้วจัดส่งภายใน 7 – 10 วันทำการ
– ส่งสินค้าโดยขนส่งเอกชน

2) กรณีไม่มีสินค้าพร้อมส่ง 
– รอสินค้าภายใน 30 – 60 วันทำการ 
– หากสินค้ามาแล้ว วิธีการจัดส่งอ้างอิงตามข้อ 1)

***กรณีสั่งซื้อสินค้าไม่เกิน 3,000 บาท คิด ค่าจัดส่ง 100 บาท***