ป้ายกำกับ: เครื่องเก็บตัวอย่างจุลชีพ
0
56

on

Biostage จากแบรนด์ SKC เป็นอุปกรณ์ที่ได้รับการรับรองว่าตรงตามข้อกำหนดของ NIOSH และตามคำแนะนำจาก ACGIH เหมาะสำหรับการเก็บตัวอย่างเชื้อจุลชีพทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคาร