ป้ายกำกับ: เครื่องวัดอัตราการไหลของน้ำ
0
113

on

เครื่องวัดอัตราการไหลของน้ำแบบพกพา โดยใช้หลักการอัลตร้าโซนิกชนิดการเลื่อนความถี่แบบดอปเปลอร์ (Portable ultrasonic doppler flow meter) เป็นการวัดแบบไม่ต้องตัดต่อท่อและไม่จำเป็นต้องหยุดกระบวนการ เหมาะสำหรับการใช้งานในระบบท่อปิด

0
198

on

อินสทรูเม้นท์เอเชีย จำกัด เป็นบริษัทนำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือตรวจวัดในอุตสาหกรรม ทางด้านการประหยัดพลังงาน กระบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ ซ่อมบำรุง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

0
159

on

การใช้งานระบบปรับอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ การประเมินและปรับปรุงสมรรถนะการทำงานของเครื่องปรับอากาศ จึงเป็นแนวทางที่สามารถจะช่วยให้ประหยัดพลังงานและลดค่าใช้จ่ายของระบบปรับอากาศลงได้