ป้ายกำกับ: รถยนต์ไฟฟ้า
0
39

on

กล้องถ่ายภาพความร้อน หรือ Thermal Imaging camera เป็นอุปกรณ์สำหรับตรวจสอบอุณหภูมิ เพื่อดูความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นจากอุณหภูมิที่สูงขึ้น สามารถนำอุปกรณ์นี้มาใช้สำหรับโรงงานผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าในกระบวนการต่างๆได้