ป้ายกำกับ: กล้องถ่ายภาพความร้อนตรวจสอบระบบไฟฟ้า
0
1099

on

กล้องถ่ายภาพความร้อน (Thermal Camera) หรือ เทอร์โมสแกน (Thermoscan) สามารถนำมาใช้ประโยชน์สำหรับการดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ ในสถานีไฟฟ้าย่อยเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้ เช่น การตรวจวัดอุณหภูมิบริเวณหม้อแปลงไฟฟ้า

0
2808

on

กล้องถ่ายภาพความร้อน (Thermal imaging camera) หรือ เทอร์โมสแกน (Thermoscan) สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในงานด้านตรวจสอบระบบไฟฟ้า เนื่องจากทุกสถานประกอบการ โรงงาน อาคารและสำนักงานต่างๆ มีการใช้งานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าทั้งสิ้น จำเป็นต้องมีการตรวจสอบระบบไฟฟ้าให้ใช้งานได้อยู่เสมอ