testo 755-2 เครื่องทดสอบแรงดันและกระแสไฟฟ้า

Code: 0590 7552

เครื่องทดสอบแรงดันและกระแสไฟฟ้า เหมาะสำหรับการตรวจวัดแรงดันไฟฟ้าหรือพลังงาน, DIN EN 61243-3:2010 certified, DC/AC voltage 6 to 1000 V

รายละเอียดเพิ่มเติม

Testo 755-2 เครื่องทดสอบแรงดันและกระแสไฟฟ้า

testo 755-2  เครื่องทดสอบแรงดัน / กระแสไฟฟ้าเหมาะสำหรับการตรวจวัดแรงดันไฟฟ้าหรือพลังงาน, ตรวจสอบระดับแรงดันไฟฟ้าและความต่อเนื่องและวัดกระแสไฟฟ้า เป็นเรื่องง่ายที่จะเปลี่ยนหัววัดโดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเครื่องมือ และการตรวจจับพารามิเตอร์การวัดอัตโนมัติและไฟฉายในตัวทำให้การทำงานและการวัดทำได้ง่ายและเชื่อถือได้

เมื่อเทียบกับ testo 755-1 testo 755-2 มีช่วงแรงดันไฟฟ้าเพิ่มขึ้นถึง 1,000 V และสามารถใช้การวัดสนามแม่เหล็กพร้อมกับการทดสอบแรงดันไฟฟ้าแบบ single probe เพื่อตรวจสอบว่าตัวนำยังเชื่อมต่อกันหรือไม่

  • ช่วงแรงดันไฟฟ้าสูงสุด 1,000 โวลต์
  • ใช้งานง่ายและเชื่อถือได้โดยเลือกพารามิเตอร์การวัดอัตโนมัติ
  • การทดสอบแรงดันไฟฟ้าแบบขั้วเดียวเพื่อตรวจสอบว่าตัวนำยังเชื่อมต่อกันหรือไม่
  • ได้รับการรับรอง DIN EN 61243-3: 2010

เครื่องทดสอบแรงดันไฟฟ้าแบบออลอินวันและเครื่องมือวัดกระแส: นวัตกรรม testo 755-2 multitasker สำหรับเกือบทุกวันวัดงานไฟฟ้า ด้วยการตรวจจับพารามิเตอร์การวัดอัตโนมัติเคล็ดลับการเปลี่ยนและช่วงแรงดันไฟฟ้าที่ขยายได้สูงสุด 1,000 โวลต์

SPECIFICATION 
ข้อมูลเทคนิคทั่วไป
ขนาด : 199 x 62 x 40 มม.
อุณหภูมิในตการทำงาน : -10 to +50 °C
ระดับการป้องกัน : IP64
การรับประกัน : 1 ปี
อุณหภูมิในการจัดเก็บ : -15 ถึง +60 °C
น้ำหนัก : 306 กรัม
Overvoltage Category : CAT IV 600V; CAT III 1000V
Authorizations : TÜV; CSA; CE
DC voltage
ช่วงการวัด/ ความละเอียด : 6 ถึง 1000 V / 0.1 V
ค่าความแม่นยำ : ± (1.5 % of mv + 3 Digit)
AC voltage
ช่วงการวัด/ ความละเอียด : 6 ถึง 1000 V / 0.1 V
ค่าความแม่นยำ : ± (1.5 % of mv + 3 Digit)
AC current
ช่วงการวัด/ ความละเอียด : 200 A / 0.1 A
ค่าความแม่นยำ : ± (3 % of mv + 3 Digit)
Resistance
ช่วงการวัด/ ความละเอียด : 100 kOhm / 1 Ohm
ค่าความแม่นยำ : ± (1.0 % of mv + 5 Digit)

เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์

Download File : testo-755 Data sheet