testo 606-1 เครื่องวัดความชื้นในเนื้อไม้และวัสดุก่อสร้าง

Code: 0560 6060

เครื่องวัดความชื้นวัสดุแบบพกพา เหมาะสำหรับวัสดุประเภทไม้และวัสดุก่อสร้างหลากหลายประเภท ใช้งานได้ง่ายและสะดวก ช่วงการวัดความชื้น 0 to 50% มี Hold function

รายละเอียดเพิ่มเติม

Testo 606-1 เครื่องวัดความชื้นในเนื้อไม้และวัสดุก่อสร้าง

testo 606-1 เครื่องวัดความชื้นในเนื้อไม้ ขนาดเล็กกะทักรัด พกพาสะดวก ใช้งานง่าย แสดงค่าความชื้นวัสดุเป็นเปอร์เซ็นต์ สามารถวัดค่าความชื้นในเนื้อไม้ได้หลากหลาย สามารถหาจุดที่มีความชื้นบนวัสดุตัวอาคาร เช่น พื้นปูนซีเมนต์ ปูนปาสเตอร์ หรืออิฐ เป็นต้น

  • อุณหภูมิสำหรับใช้งานของตัวเครื่อง -10 ถึง +50 °C
  • แสดงค่าการวัดอุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ์ในหน่วย °C และ F ได้
  • จอแสดงผลมีไฟเรืองแสงสำหรับอ่านค่าในที่มืดได้
  • ช่วงการวัดความชื้นของไม้ และวัสดุ 0 ถึง 90%
  • ช่วงการวัดความชื้นสัมพัทธ์ 0 ถึง 100 %RH
  • อุณหภูมิของอากาศ -10 ถึง 50 °C

SPECIFICATION 
ความชื้นไม้ / ความชื้นวัสดุ
ช่วงการวัดอุณหภูมิ 8.8 to 54.8 % by weight; beech, spruce, larch, birch, cherry, walnut

7.0 to 47.9 % by weight; oak, pine, maple, ash-tree, douglas fir, meranti

0.9 to 22.1 % by weight; cement screed, concrete

0.0 to 11.0 % by weight; anhydrite screed

0.7 to 8.6 % by weight; cement mortar

0.6 to 9.9 % by weight; lime mortar, plaster

0.1 to 16.5 % by weight; bricks

Material ±1 %

0.1

1 s

ข้อมูลทั่วไป
ขนาด : 119 x 46 x 25 มม.
อุณหภูมิในการทำงาน : -10 ถึง +50 °C
ระดับการป้องกัน : IP20
ชนิดแบตเตอรี่ : 2 AAA micro batteries
อายุการใช้งานแบตเตอรี่ : 200 ชั่วโมง
อุณหภูมิในการเก็บรักษา : -40 ถึง +70 °C
น้ำหนัก : 90 กรัม

เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์

Download File : testo-60 Data sheet