เครื่องวัดคุณภาพน้ำ (pH DO EC Meter/Spectrophotometer)

on
Categories: Blog

สวัสดีครับ วันนี้ ทางบริษัท อินสทรูเม้นท์เอเชีย จำกัด ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ เครื่องวัดคุณภาพน้ำ ชั้นนำ แบรนด์ WTW จากประเทศ เยอรมนี ซึ่ง WTW มีคุณสมบัติวัดคุณภาพน้ำได้หลากหลายประเภท เครื่องวัดค่า pH (pH meter) , เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ (DO meter) , เครื่องวัดค่า Conductivity (Conductivity Meter/EC Meter) , เครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ (Spectrophotometer) มีรายละเอียดดังนี้

เครื่องวัดค่า pH (pH meter)

เครื่องวัดความเป็นกรดด่าง เป็นเครื่องมือวัดไฮโดรเจนไอออนในสารละลาย หลักการวัดจะเป็นการวัดค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างอิเล็กโทรดวัดพีเอช กับอิเล็กโทรดอ้างอิง

เครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ (DO meter)

Dissolved Oxygen Meter เป็นเครื่องวัดออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำ เป็นตัวชี้วัดคุณภาพของแหล่งน้ำ สามารถวัดได้ในหน่วยมิลลิกรัมต่อลิตร หรือ % อิ่มตัวของออกซิเจน ซึ่งค่า Dissolved Oxygen ที่วัดได้จะมีปริมาณมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับปัจจัยแวดล้อมภายนอก เช่น อุณหภูมิ และปริมาณแร่ธาตุที่ละลายอยู่ในน้ำ เป็นต้น โดยปกติในแหล่งน้ำธรรมชาติจะมีค่า DO อยู่ประมาณ 5-7 มิลลิกรัมต่อลิตร แต่ถ้าเป็นน้ำเสียค่า DO จะต่ำกว่า 3 มิลลิกรัมต่อลิตร

เครื่องวัดค่า Conductivity (Conductivity Meter/EC Meter)

เครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้า หรือ Electrical Conductivity meter เป็นการวัดความนำไฟฟ้าของสารประกอบต่างๆที่เจือปนอยู่ในน้ำ เพื่อตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของน้ำ หากแหล่งน้ำนั้นมีค่า Conductivity ที่มากเกินไป แสดงว่ามีสิ่งเจือปนอยู่ในน้ำมาก จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพของน้ำและสัตว์น้ำ โดยทั่วไปจะมีหน่วยการวัดเป็น ไมโครโมห์ต่อเซนติเมตร (µmhos/cm) หรือ โมโครซีเมนส์ต่อเซนติเมตร (µs/cm)

เครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ (Spectrophotometer)

เครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ หรือเครื่องมือวัดเชิงแสง เป็นเครื่องวัดคุณภาพน้ำโดยอาศัยหลักการส่องผ่านและดูดกลืนแสง ซึ่งใช้เทคนิค UV-Vis Spectroscopy ตรวจวัดปริมาณของแสงและค่า intensity หรือความเข้มแสงในช่วงรังสียูวีจนถึงช่วงแสงขาว นิยมใช้เครื่อง UV-Vis spectrophotometer เพื่อตรวจสอบคุณภาพของน้ำทั้งในกลุ่มงานอุตสาหกรรมต่างๆ ห้องปฏิบัติการ งานวิจัย เป็นต้น รวมถึงนำไปใช้ตรวจวัดสีในระบบ ADMI
บริษัท อินสทรูเม้นท์เอเชีย ผู้จัดจำหน่ายเครื่องวัดคุณภาพน้ำแบรนด์ WTW ในประเทศไทย
สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ คุณศิริพร โทร. 095-950-6666 หรือ @instrumentasia