Category: Blog
0
29

on

หากเกิดการรั่วของระบบเหล่านี้ ซึ่งมองเห็นได้ยาก จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ที่สามารถช่วยหาจุดรั่ว ทำให้ประหยัดเวลาในการค้นหา นั่นคือกล้องตรวจจับการรั่วจากแหล่งกำเนิดเสียง หรือ ACOUSTIC LEAK DETECTOR

0
52

on

การเก็บตัวอย่างอากาศฝุ่นขนาดเล็ก (Respirable Dust) นิยมอ้างอิงวิธีการวัดแบบ NIOSH 0600 ซึ่งใช้เทคนิค Gravimetric Method (Filter Weight) โดยการหาปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นละอองจากการชั่งน้ำหนัก

0
34

on

การใช้กล้องส่องท่อ หรือ กล้องงู (Borescope) ซึ่งเป็นกล้องส่องในที่แคบ บางครั้งอาจจะรู้จักในชื่อ Inspection Camera หรือกล้องตรวจสอบชิ้นงาน นำมาใช้ในงานเชิงบำรุงรักษา ทำให้เห็นภาพบริเวณส่วนที่เข้าถึงได้ยาก

0
33

on

การเก็บตัวอย่างอากาศ จำป็นต้องมีอุปกรณ์การเก็บที่มีคุณภาพ และน่าเชื่อถือ ซึ่งอุปกรณ์ที่สำคัญที่สุดในการเก็บตัวอย่างอากาศจากผู้ปฏิบัติงาน คือ ปั๊มเก็บตัวอย่างอากาศส่วนบุคคล หรือ Personal Air Sampling Pump