เครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์

เครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ หรือเครื่องวัดการดูดกลืนแสง เป็นเครื่องวัดคุณภาพน้ำโดยอาศัยหลักการส่องผ่านและดูดกลืนแสง ซึ่งใช้เทคนิค UV-Vis Spectroscopy ตรวจวัดปริมาณของแสงและค่า intensity หรือความเข้มแสงในช่วงรังสียูวีจนถึงช่วงแสงขาว นิยมใช้เครื่อง UV-Vis spectrophotometer เพื่อตรวจสอบคุณภาพของน้ำทั้งในกลุ่มงานอุตสาหกรรมต่างๆ ห้องปฏิบัติการ งานวิจัย เป็นต้น รวมถึงนำไปใช้ตรวจวัดสีในระบบ ADMI

แสดงทั้งหมด 5 ผลลัพท์