Bank Account

ชำระด้วยวิธีโอนเงินผ่านเคาท์เตอร์ธนาคาร หรือ ทาง ATM

ธนาคาร : ไทยพาณิชย์
สาขา : ประชานิเวศน์ 1
เลขที่บัญชี : 085-249151-2

**กรุณาสอบถามสต๊อกสินค้าทุกครั้งก่อนโอนเงิน**​
หลังจากโอนเงินแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ Line id : @instrumentasia หรือ Email : info@instrumentasia.com