BTU Meter and Ultrasonic Flow Meter

                การปรับอากาศ เป็นกระบวนการควบคุมสภาวะของอากาศเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการ โดยการควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น การไหลเวียน คุณภาพและความสะอาดของอากาศ ซึ่งพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในระบบปรับอากาศเป็นสัดส่วนมากถึง 60% ของพลังงานทั้งหมดที่ใช้ในอาคาร การใช้งานระบบปรับอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ การประเมินและปรับปรุงสมรรถนะการทำงานของเครื่องปรับอากาศ จึงเป็นแนวทางที่สามารถจะช่วยให้ประหยัดพลังงานและลดค่าใช้จ่ายของระบบปรับอากาศลงได้
               โดยทั่วไปการหาค่าประสิทธิภาพหรือสมรรถนะของเครื่องทำน้ำเย็น นิยมหาเป็นค่ากำลัง ไฟฟ้าต่อตันความเย็น (CHP) ซึ่งสามารถทำได้ด้วยการตรวจวัดค่าต่างๆ ดังนี้

  • วัดกำลังไฟฟ้า (Power Meter) ที่ป้อนเข้าเครื่องท้าน้ำเย็น หน่วยเป็นกิโลวัตต์ (kW)
  • วัดอัตราการไหลของน้ำ (Flow Meter) เย็นที่ผ่านเครื่องสูบน้ำเย็น หน่วยเป็นลิตรต่อวินาที (l/s)
  • วัดอุณหภูมิน้ำเย็นเข้าและออกของเครื่องทำน้ำเย็น หน่วยเป็นเซลเซียส (oC)
  • คำนวณหาการทำความเย็นสุทธิ (Ton) โดยสมการ

Q(TON) = 1.19*F*(Tin-Tout)

F = อัตราการไหลของน้ำเย็น (ลิตร/วินาที)

Tin = อุณหภูมิน้ำเย็นด้านขาเข้าเครื่องทำน้ำเย็น (oC)

Tout = อุณหภูมิน้ำเย็นด้านขาออกเครื่องทำน้ำเย็น (oC)

  • คำนวณหาค่ากำลังไฟฟ้าต่อตันความเย็น (CHP)

CHP = kW/TON

kW = กำลังไฟฟ้าหน่วยเป็นกิโลวัตต์ (kW)

TON = การทำความเย็นสุทธิรวมของเครื่องทำน้ำเย็น หน่วยเป็นตันความเย็น (Ton)

ในปัจจุบันมีเครื่องมือที่สามารถใช้วัดอัตราการไหล พร้อมอุณหภูมิน้ำเข้า-ออกได้ ภายในเครื่องเดียวกัน เรียกอีกอย่างว่า BTU  meter หรือ Heat flow meter โดยเครื่องสามารถคำนวณค่าพลังงานและเลือกแสดงผลได้ในหน่วยต่างๆ เช่น kBTU, kWh

Portable Clamp-on Ultrasonic Flow & Heat Meter
ผลิตภัณฑ์ Micronics รุ่น Portaflow 333 จากประเทศอังกฤษ 

- เครื่องวัดโฟลน้ำ หลักการทำงานแบบอัลตราโซนิค ชนิด Transit time  สามารถวัด flow ของน้ำโดยไม่ต้องตัดต่อท่อ
- วัดการไหล (Flow velocity) ได้ในช่วงความเร็ว 0.1 to +20 m/s และคำนวณอัตราการไหล (Volume flow rate) ได้หลากหลายหน่วย เช่น l/s, gal/min, m³/h
- ฟังก์ชั่นเสริม Heat meter สามารถคำนวนค่าพลังงานได้ในหน่วย kBTU, kWh ตามมาตรฐาน EN1434 section 6
- เหมาะสำหรับใช้งานกับท่อที่มีขนาดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 13 ถึง 5,000 mm และอุณหภูมิของพื้นผิวท่อตั้งแต่ -20°C ถึง +135°C; Option high temp. 200°C
- ใช้งานได้กับท่อหลากหลายประเภท เช่น Carbon Steel, Stainless Steel, Copper, UPVC, PVDF, Concrete, Galvanised Steel, Mild Steel, Glass, Brass
- อุปกรณ์เสริมแบบแม่เหล็ก (Magnetic guide rail) เพิ่มความสะดวกในการใช้งานร่วมกับท่อ แบบ Mild steel และ Cast iron
- ใช้งานได้กับของเหลวหลายชนิด เช่น river water, sea water, potable water, demineralised water, glycol/water mix, hydraulic systems and diesel oil.
- ระดับการป้องกันน้ำและฝุ่น IP54; Option IP68
- บันทึกผลการวัดได้ 100,000,000 ข้อมูล ดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน USB memory stick เป็นไฟล์ CSV และส่งออกไปยัง Excel ได้โดยไม่ต้องใช้โปรแกรม
- ส่งสัญญาณ Output ได้ทั้งแบบ Pulse และ 4–20mA

Palas® เสนอบริการตรวจวัดแบบครบวงจร
          SGS ได้ใช้เครื่อง AQ Guard aerosol spectrometer จาก Palas กับเทคโนโลยีสเปกโตรมิเตอร์แบบกระจายอนุภาคเดี่ยวขั้นสูง (SPADS) เพื่อวัดความเข้มข้นของละอองลอยในช่วงขนาดของไวรัส 0.18-0.5µm ที่เป็นพื้นฐานการวิจัย AQ Guard สามารถวัดคุณภาพอากาศตามความหนาแน่นของอนุภาคและความเข้มข้นของ CO2 ในอาคาร เครื่องกำเนิดละอองลอยแบบพกพา Palas® PAG 1000 ยังช่วยให้สามารถจำลองสภาพการใช้งานในห้องได้ด้วยการสร้างละอองลอยทดสอบที่แตกต่างกัน การใช้งานร่วมกันระหว่าง AQ Guard และ PAG 1000 เป็นวิธีการตรวจจับที่สามารถประเมินประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์ปรับปรุงอากาศ (เช่น เครื่องฟอกอากาศ) โดยตรวจจับการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของอนุภาคภายในอาคารในช่วงระยะเวลาหนึ่ง

 

AQ Guard ให้การวัดที่แม่นยำ           AQ Guard เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ขนาดกะทัดรัดที่มีความล้ำหน้าที่สุดสำหรับการวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร วิเคราะห์อนุภาคฝุ่นละเอียดที่แพร่กระจายในอากาศในช่วง 175 nm -20µm สเปกโตรมิเตอร์การกระจายละอองอนุภาคเดี่ยว (SPADS) ที่พัฒนาขึ้นใหม่จะคำนวณค่า PM ด้วยพื้นฐานจากหลักการ single particle optical light scattering ระบบเซ็นเซอร์และขั้นตอนถูกพัฒนาจากเทคโนโลยีของ Fidas® 200 ที่ผ่านการรับรอง EN 16450 เวอร์ชั่น Ambient มีความแม่นยำเทียบเท่าเครื่องมือวิเคราะห์ที่ได้รับการอนุมัติ ซึ่งทำให้ AQ Guard มีความโดดเด่นเมื่อเทียบกับอุปกรณ์ที่คล้ายๆกัน
PAG 1000 มีความยืดหยุ่นเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย           เครื่องกำเนิดละอองลอย PAG 1000 ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นใหม่โดย Palas® ให้ความยืดหยุ่นสูงสุดในการสร้างละอองลอย ตัวอย่างเช่น จากอนุภาค DEHS โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ความเข้มข้นต่ำ ตัวเครื่องมีขนาดเล็ก และมีน้ำหนักเพียง 5 กิโลกรัม สะดวกต่อการใช้งาน ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ทำให้ไม่ยุ่งยากและมีความพร้อมต่อการใช้งานอย่างรวดเร็ว การที่ไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อกับระบบอากาศอัด แสดงให้เห็นถึงการใช้งานได้อย่างยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น

สนใจผลิตภัณฑ์ติดต่อที่เบอร์ : 095-950-6666 หรือ Line ID : @instrumentasia