เครื่องวัดฝุ่น TSP, PM10, PM2.5 และ PM1 สำหรับงานอุตสาหกรรม

on
Categories: Blog

ฝุ่นละออง (Dust) เป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึ่งที่จำเป็นต้องควบคุมในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น โรงงานที่มีห้องปฏิบัติการสำหรับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ (Scientific research laboratories) หรือ ห้องคลีนรูม (Clean room) ที่จำเป็นต้องควบคุมให้ปลอดทั้งระดับฝุ่นละอองและเชื้อโรค ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมผลิตอาหาร อุตสาหกรรมยา รวมถึงอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งหากมีฝุ่นเข้ามาในอุปกรณ์อาจทำให้อุปกรณ์เกิดความเสียหายได้ นอกจากภายในโรงงานแล้ว ต้องมีการควบคุมระดับฝุ่นละอองในสิ่งแวดล้อมรอบๆโรงงาน เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการปล่อยฝุ่นละออง (emission)

เครื่องวัดฝุ่น (Dust Monitor) รุ่น Dustmate แบรนด์ Turnkey เป็นเครื่องวัดฝุ่นละอองในบรรยากาศแบบอ่านค่าได้ทันที ซึ่งสามารถวัดฝุ่นทุกขนาดได้พร้อมกันแบบเรียลไทม์ (Real time) โดยเหมาะสำหรับตรวจสอบคุณภาพอากาศทั้งภายในอาคาร สถานที่ทำงาน และภายนอกอาคาร โดยใช้หลักการทำงานแบบวิธีการกระเจิงของแสง หรือ Light Scattering ในการตรวจวัดฝุ่นละออง 

TURNKEY – DUSTMATE เครื่องวัดฝุ่น

ซึ่ง Dustmate สามารถตรวจวัดฝุ่นละออง TSP, PM10, PM2.5 และ PM1 ได้พร้อมกัน นอกจากนี้ยังสามารถบ่งชี้ความเข้มข้นของอนุภาคที่เป็น Thoracic, Inhalable และ Respirable อย่างต่อเนื่องได้เช่นเดียวกัน โดยแบ่งออกเป็นโหมดการวัดแบบ Environmental mode และ Workplace mode

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ : คุณศิริพร โทร. 095-950-6666 , 02-779-8833 หรือ @instrumentasia