มลพิษจากการเผาไหม้ จากปล่องระบาย

on
Categories: Blog

 

มลพิษจากการเผาไหม้

        เนื่องจากปัญหามลพิษทางอากาศที่เป็นปัญหาใหญ่และวิกฤตอย่างรุนแรงมากในประเทศไทย ปัญหามลพิษทางอากาศเกิดมาจากการสันดาปของเครื่องยนต์ การคมนาคม การเผาไหม้ในที่โล่ง มลพิษทางอากาศจากปล่องระบาย (Stack) แหล่งกำเนิดอุตสาหกรรมโดยส่วนมากเกิดจากกระบวนการผลิต เช่น การผลิตไฟฟ้า  และกระบวนการเผาไหม้ภายในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งอาจพูดได้ว่าสาเหตุหลักๆของปัญหามลพิษเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม สารมลพิษทางอากาศที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงชนิดต่างๆ ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ฝุ่นละออง ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน โดยมลพิษเหล่านี้ส่งผลเสียต่อสุขภาพของมนุษย์ ทำอันตรายต่อพืชและสัตว์ต่างๆ อาจทำให้เกิดฝนกรดทำความเสียหายต่อทรัพย์สิน โดยก่อให้เกิดการกัดกร่อนต่อสิ่งก่อสร้าง วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ทำให้เสื่อมสภาพเร็ว และส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อนจากก๊าซเรือนกระจก ดังนั้นการควบคุมมลพิษที่ถูกปลดปล่อยออกมาจากปล่องระบายในโรงงานอุตสาหกรรมจึงเป็นสิ่งสำคัญ
ซึ่งตัวช่วยที่เราขอนำเสนอคือเครื่องวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้ (Flue Gas Analyzer หรือ Combustion  analyzer) แบรนด์ Wohler จากประเทศเยอรมนี ที่สามารถช่วยวิเคราะห์และควบคุมมลพิษไม่ให้เกินค่ามาตรฐานหรือกฎหมายกำหนดแล้วยังช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหม้ซึ่งเป็นตัวแปรที่ช่วยให้เราสามารถประหยัดเชื้อเพลิงและลดต้นทุนได้อีกด้วย


ลักษณะเด่นของ เครื่องวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้ WÖHLER A550

 • ตรวจวัดแก็ส O2,NOx และ SOx
 • ค่าความละเอียด 1 ppm
 • มีฟิลเตอร์ที่หัวโพรบเพื่อป้องกันฝุ่น
 • หน้าจอสีแบบสัมผัสขนาด 7 นิ้ว
 • แผ่นทำความเย็นเพื่อลดอุณหภูมิแบตเตอรี่
 • มีฟิลเตอร์ 4 ชนิด เพื่อง่ายต่อการตรวจวัด
 • ปั๊มแรงดันสูงถึง 300 mbar เพื่อดูดตัวอย่างเข้าเครื่อง
 • ใช้ตัววิเคราะห์และเซ็นเซอร์ในการตรวจวัด
 • มีแสงเซ็นเซอร์เพื่อง่ายต่อการตรวจวัด
 • ระยะเวลาในใช้งานมากกว่า 12 ชั่วโมง
 • สายยางแข็งแรงและยืดหยุ่น
 • บันทึกค่าได้ถึง 1000 ค่า
 • ส่งข้อมูลผ่านทาง USB, Bluetooth หรือ infrared

การปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหม้
การเผาไหม้แบ่งออกได้เป็น การเผาไหม้สมบูรณ์และการเผาไหม้ไม่สนบูรณ์

เราจำเป็นที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหม้ให้อยู่ในจุดที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดการสิ้นเปลืองการใช้เชื้อเพลิงและช่วยไม่ให้เกิดมลพิษเกินค่าที่กฎหมายกำหนด
เครื่องวิเคราะห์ค่าประสิทธิภาพการเผาไหม้ (Flue gas analyzer) เป็นเครื่องที่ใช้ตรวจวัดและวิเคราะห์ก๊าซที่ออกมาจากปล่องมีสภาวะการเผาไหม้เป็นอย่างไร โดยก๊าซที่วัดได้จะออกมาในรูป %O2 CO(ppm) SO2(ppm) NO(ppm) NO2(ppm)  และยังสามารถวัดค่าประสิทธิภาพการเผาไหม้ของระบบได้ออกมาในรูปของ %ประสิทธิภาพการเผาไหม้ ทำให้ไม่ต้องใช้การคาดเดาประสิทธิภาพกันอีกต่อไป
โดยเครื่อง Flue gas analyzer ของ Wohler มีให้เลือกหลายรุ่นด้วยกัน โดยตัวเครื่องสามารถเชื่อมต่อกับแอพพลิเคชั่นในสมาร์ทโฟน/PC สามารถปริ้นผลการวิเคราะห์ด้วยเครื่องพิมพ์ไร้สาย และฟังก์ชั่นเสริมไม่ว่าจะเป็น ระบบ Turning guide โพรบวัดความชื้นไม้ วัดความเร็ว วัดจุดน้ำค้าง ฯลฯ

ประโยชน์ในการใช้งาน
      ช่วยในการวัดและควบคุมปริมาณก๊าซไอเสียที่ระบายออกจาปล่องควันให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนดและยังช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหม้ให้สามารถอยู่ในสภาวะการเผาไหม้ที่เหมาะสมที่สุด ซึ่งช่วยประหยัดเชื้อเพลิง ลดต้นทุนเชื้อและช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม

ตัวอย่างการคำนวณ
      บอยเลอร์ลูกหนึ่งใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงในการเผาไหม้ ตันทุนเชื้อเพลิง 10000000 บาท/ปี สภาวะการทำงานของห้องเผาไหม้ คือ O2 7% , Ta = 30  ̊C , Tstack = 270  ̊C วัดประสิทธิภาพการเผาไหม้จากเครื่อง Flue gas analyzer ได้ 80.2% หลังจากทำการปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหม้จากฟังก์ชันเสริมในการปรับจูนหัวเตา ได้สภาวะการทำงานใหม่คือ O2 5% , Tstack = 250  ̊C  วัดประสิทธิภาพการเผาไหม้จากเครื่อง Flue gas analyzer ได้ประสิทธิภาพใหม่อยู่ที่  86%

เราสามารถลดต้นทุนการใช้เชื้อเพลิงไปได้ = 10000000 * [(86 – 80.2)/80.2 ] = 723192.02 บาท/ปี

สนใจผลิตภัณฑ์ติดต่อที่เบอร์ : 095-950-6666 หรือ Line ID : @instrumentasia