ขอแนะนำ เครื่องวัดอัตราการไหลของของเหลว รุ่น Portaflow D550

on
Categories: Blog

บริษัท อินสทรูเม้นท์เอเชีย จำกัดเป็นตัวแทนนำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องวัดอัตราการไหลของน้ำ โดยใช้หลักการอัลตร้าโซนิก หรือ Ultrasonic flow meter แบรนด์ Micronics จากประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นโฟลมิเตอร์วัดน้ำแบบไม่ต้องตัดต่อท่อ โดยเป็นการวัดบริเวณผิวท่อด้านนอกเท่านั้น หรือเรียกอีกอย่างว่า Clamp On Flow Meter ซึ่งมีทั้งแบบพกพา (Portable Clamp-on Flow Meters) และแบบติดตั้ง (Fixed Clamp-on Flow Meters)

โดยหลักการอัลตร้าโซนิกของเครื่องวัดอัตราการไหลของน้ำจากแบรนด์ Micronics จะแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่ หลักการอัลตร้าโซนิกแบบ Transit Time ซึ่งเป็นหลักการวัดความแตกต่างของเวลาในการเดินทางของคลื่นที่ส่งผ่านตามทิศทางการไหลและทิศตรงกันข้ามการไหล หลักการนี้เหมาะสำหรับวัดอัตราการไหลของของเหลวที่ไม่มีสารแขวนลอยปะปน ตัวอย่างรุ่นที่ใช้หลักการนี้ เช่น Micronics Portaflow 222 และ Portaflow 333 เป็นต้น

หลักการ Transit Time

และ หลักการอัลตร้าโซนิกแบบ Doppler อาศัยหลักการสะท้อนกลับของคลื่นความถี่เหนือเสียงเมื่อส่งไปกระทบกับอนุภาคของสารแขวนลอยที่ปะปนมากับของเหลว ค่าความถี่ที่เปลี่ยนแปลงไปจะแปรผันตรงกับอัตราการไหลของของเหลวในท่อ เหมาะสำหรับงานด้านน้ำเสีย ของเหลวที่มีความหนืด ของเหลวที่มีความสกปรกหรือของเหลวที่มีฟองอากาศอยู่

หลักการ Doppler

ขอแนะนำ เครื่องวัดอัตราการไหลของของเหลว ที่ใช้หลักการอัลตร้าโซนิกแบบดอปเปลอร์ (Doppler flow meter) รุ่น Portaflow D550 เหมาะสำหรับการวัดอัตราการไหลของของเหลวที่ไหลเต็มท่อที่ประกอบไปด้วยฟองอากาศและของแข็งแขวนลอยขนาดใหญ่กว่า 100 ไมครอน เช่น น้ำเสีย, ของเหลวที่มีกากตะกอน, ของเหลวที่มีความหนืด, สารเคมีและตัวทำละลาย เป็นต้น

คุณสมบัติ Portaflow D550

• ขนาดท่อตั้งแต่ 12.5 mm ถึง 4500 mm
• สามารถวัดโดยไม่ต้องตัดต่อท่อ
• ช่วงการวัด 0.03 ถึง 12.2 m/s
• อุณหภูมิที่เหมาะสำหรับการใช้งาน -40 °C ถึง +120 °C
• เก็บข้อมูลได้ 300,000 data points
• ส่งสัญญาณ Output แบบ 4-20mA

สนใจรายละเอียดติดต่อ คุณศิริพร โทร. 095-950-6666 , 02-779-8833 หรือ @instrumentasia