กล้องถ่ายภาพความร้อนสำหรับตรวจสอบฉนวนกันความร้อน Boiler / Chiller

on
Categories: Blog

กล้องถ่ายภาพความร้อนสำหรับตรวจสอบฉนวนกันความร้อน Boiler / Chiller

การบำรุงรักษาฉนวนกันความร้อนในระดับอุตสาหกรรมเป็นสิ่งจำเป็น ต้องหมั่นตรวจสอบสภาพของฉนวน อย่างสม่ำเสมอ กล้องถ่ายภาพความร้อน (Thermal Imaging Camera) หรือเทอร์โมสแกน (Thermoscan) เป็นอุปกรณ์ที่ผู้เชี่ยวชาญนิยมนำมาใช้ในการตรวจสอบหารอยรั่วของฉนวนกันความร้อนในภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากทำให้เราเห็นภาพบริเวณที่ต้องการตรวจสอบได้กว้างมากขึ้น ไม่ต้องเสียเวลาตรวจสอบทีละจุด

อุตสาหกรรมที่มีการใช้พลังงาน ไม่ว่าจะเป็นความร้อนหรือความเย็น จำเป็นต้องลดการสูญเสียพลังงานที่อาจเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เตาเผาอุณหภูมิสูง (Furnace) หม้อต้ม (Boiler) หรือ ชิลเลอร์ (Chiller) เป็นต้น ซึ่งฉนวนกันความร้อน หรือ Thermal Insulation คือวัสดุที่สามารถลดการสูญเสียความร้อนและรักษาอุณหภูมิให้อยู่ในระดับที่ต้องการ เพื่ออนุรักษ์พลังงานลดความสูญเสียพลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานได้
ฉนวนกันความร้อนสำหรับเตาเผาและ Boiler นั้นต้องเป็นฉนวนที่สามารถทนความร้อนสูงได้ วัสดุที่ใช้ส่วนใหญ่จะเป็นฉนวนใยแก้วกันความร้อน หรือ Ceramic Fiber ฉนวนใยหิน (Mineral Wool หรือ Rock Wool) ฉนวนเหล่านี้สามารถกันความร้อนที่อุณหภูมิสูงๆและทนไฟได้ นอกจากนี้ยังช่วยป้องกันความร้อนรั่วไหลออกมา ลดการสูญเสียพลังงาน และลดอันตรายจากความร้อนที่มีผลต่อผู้ปฏิบัติงาน

ส่วนในระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ที่มีท่อ Chiller ทำหน้าที่ผลิตน้ำเย็นหรือปรับอุณหภูมิน้ำเย็น แล้วส่งไปยังเครื่องจักรต่างๆ หรือเครื่องปรับอากาศในอาคาร จำเป็นต้องมีการรักษาอุณหภูมิ ลดการสูญเสียพลังงาน และป้องกันการเกิดหยดน้ำ วิธีการป้องกันปัญหาคือใช้ฉนวนกันความร้อนมาหุ้ม ทำให้ความเย็นภายในท่อไม่ไหลออกมา โดยวัสดุที่ใช้ทำฉนวนกันความร้อนในระบบทำความเย็น ได้แก่ ฉนวนยางดำ (EPDM Rubber) มีความยืดหยุ่นสูง ค่าการดูดซึมน้ำและค่าการแทรกซึมของไอน้ำ หรือความชื้นจากบรรยากาศต่ำมาก ถ้าไม่หุ้มฉนวนบริเวณชิลเลอร์จะทำให้สูญเสียพลังงานอย่างมาก

เพราะฉะนั้น การตรวจสอบฉนวนกันความร้อน โดยการใช้กล้องถ่ายภาพความร้อนเข้ามาช่วยให้ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นงานทางด้าน Boiler หรือ Chiller จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพื่อลดการสูญเสียพลังงานทำให้โรงงานประหยัดค่าใช้จ่าย ต้นทุนในการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักรให้ทำงานได้อย่างต่อเนื่อง โดยที่เราจะสามารถรู้ล่วงหน้าและแก้ไขได้ทันท่วงที

โดยกล้องถ่ายภาพความร้อน จะสามารถหาจุดผิดปกติได้ โดยภาพที่ได้จะเป็นภาพความร้อนที่จะเห็นความแตกต่างของอุณหภูมิอย่างชัดเจน และไม่จำเป็นต้องหยุดกระบวนการต่างๆ ขณะทำการตรวจสอบ

Product

Hikmicro G Series กล้องถ่ายภาพความร้อน (Thermoscan) :
– ความละเอียดภาพความร้อน (Resolution) : 640 x512 (327,680 pixels) (G60) 480 x 360 (172,800 pixels) (G40)
– ความเร็ว VDO (Frame Rate) 50 Hz
– มุมมองภาพ: 25°x19(G60) 19x 14(G40)
– โหมดโฟกัสหลากหลาย
– เลเซอร์วัดระยะทาง (Laser Distance Meter)

บริษัท อินสทรูเม้นท์เอเชีย จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนนำเข้าและจัดจำหน่ายกล้องถ่ายภาพความร้อน แบรนด์ Hikmicro อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ขอนำเสนอกล้องถ่ายภาพความร้อน Hikmicro G Series ที่สามารถใช้ในการตรวจสอบสภาพของฉนวนกันความร้อนได้ ทั้งบริเวณที่มีความร้อนสูง (สำหรับรุ่น High Temperature) ของเตาเผา บอยเลอร์ และบริเวณที่มีความเย็นของเครื่องชิลเลอร์ เป็นกล้องถ่ายภาพความร้อนที่ใช้งานง่าย และได้ประสิทธิภาพที่คุ้มค่าอย่างแน่นอน

สนใจกล้องถ่ายภาพความร้อน (Thermoscan) ติดต่อ คุณศิริพร โทร. 095-950-6666 , 02-779-8833 หรือ @instrumentasia