ภาพบรรยากาศการอบรม ” Wöhler Asian Service Meeting “

on
ภาพบรรยากาศการอบรม หัวข้อ ” WÖHLER ASIAN SERVICE MEETING “
เมื่อวันที่ 3 – 6 มิถุนายน 2562  ณ ห้องประชุม ชั้น 33 โรงแรม THE CONTINENT สุขุมวิท