ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ See-ing Temperature

on

ขอเชิญเข้าร่วม สัมมนาออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom
วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564
เวลา 10:00 – 12:00 น.

จุดประสงค์การจัดงาน
HIKMICRO โดย HIKVISION ผู้ผลิตกล้องวงจรปิดและกล้องถ่ายภาพความความร้อนระดับโลกจากประเทศจีน ขอเชิญลูกค้าผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการสัมมนาออนไลน์
ในหัวข้อ ” See-ing Temperature ” โดยหัวข้อในการสัมมนาจะบรรยายถึงความรู้พื้นฐานของอุณหภูมิ วิธีการวัดอุณหภูมิแบบต่างๆ ในเทคโนโลยีปัจจุบัน
ข้อจำกัดของการใช้เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด (IR Thermometer) ข้อดี และข้อเสียของการใช้กล้องถ่ายภาพความร้อน และ ผลิตภัณฑ์กล้องถ่ายภาพความร้อน
ของ Hikmicro พร้อมกับโปรโมชั่นที่น่าสนใจ

หัวข้อการสัมมนา
ㆍHIKMicro background and it’s relation to HIKVision
ㆍ3 Different Maintenance Approach. What are they?
ㆍMaintenance Strategy? How do I apply the strategy?
ㆍFundamentals of Temperature
ㆍDifferent methods to measure Temperature in today’s technology
ㆍThe Limitation of using IR Thermometers
ㆍHow a Thermal Imager can be your 6th sense in your day to day work?
ㆍThe Pros and Cons on using Thermal Imagers
ㆍHIKMicro Product Ranges
ㆍ2021 Q4 Promotionคลิ๊ก เพื่อลงทะเบียน

วิทยากร
Mr. Garvin Farn
Business Development Manager | ASEAN Region
HIKMICRO Singapore
Certifcates: Level 1 Certifed Thermographer & CAT 1 Certified Vibration Analyst
Experiences: More than 9 years of Thermal Imaging sales and thermal imaging training.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :
คุณภัทรพร โทร.095-950-6666
www.instrumentasia.com
Line ID : @instrumentasia