Blog

อุปกรณ์สำหรับตรวจสอบการรั่วของระบบน้ำภายในอาคาร

หากเกิดการรั่วของระบบเหล่านี้ ซึ่งมองเห็นได้ยาก จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ที่สามารถช่วยหาจุดรั่ว ทำให้ประหยัดเวลาในการค้นหา นั่นคือกล้องตรวจจับการรั่วจากแหล่งกำเนิดเสียง หรือ ACOUSTIC LEAK DETECTOR

Read More »

เครื่องวัดฝุ่น TSP, PM10, PM2.5 และ PM1 สำหรับงานอุตสาหกรรม

เครื่องวัดฝุ่น (Dust Monitor) รุ่น Dustmate แบรนด์ Turnkey เป็นเครื่องวัดฝุ่นละอองในบรรยากาศแบบอ่านค่าได้ทันที ซึ่งสามารถวัดฝุ่นทุกขนาดได้พร้อมกันแบบเรียลไทม์ (Real time)

Read More »

อุปกรณ์เก็บตัวอย่างฝุ่นขนาดเล็ก (Respirable Dust) โดยวิธี NIOSH 0600

การเก็บตัวอย่างอากาศฝุ่นขนาดเล็ก (Respirable Dust) นิยมอ้างอิงวิธีการวัดแบบ NIOSH 0600 ซึ่งใช้เทคนิค Gravimetric Method (Filter Weight) โดยการหาปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นละอองจากการชั่งน้ำหนัก

Read More »

การตรวจสอบพื้นที่แคบด้วยกล้อง Inspection Camera / Video Endoscope

การใช้กล้องส่องท่อ หรือ กล้องงู (Borescope) ซึ่งเป็นกล้องส่องในที่แคบ บางครั้งอาจจะรู้จักในชื่อ Inspection Camera หรือกล้องตรวจสอบชิ้นงาน นำมาใช้ในงานเชิงบำรุงรักษา ทำให้เห็นภาพบริเวณส่วนที่เข้าถึงได้ยาก

Read More »

ปั๊มสำหรับเก็บตัวอย่างอากาศ (Air Sampling Pump)

การเก็บตัวอย่างอากาศ จำป็นต้องมีอุปกรณ์การเก็บที่มีคุณภาพ และน่าเชื่อถือ ซึ่งอุปกรณ์ที่สำคัญที่สุดในการเก็บตัวอย่างอากาศจากผู้ปฏิบัติงาน คือ ปั๊มเก็บตัวอย่างอากาศส่วนบุคคล หรือ Personal Air Sampling Pump

Read More »

กล้องถ่ายภาพเสียงสำหรับตรวจสอบการรั่วของก๊าซ (Gas Leakage Detection)

กล้องถ่ายภาพเสียง Hikmicro AI Series เป็นเครื่องมือตรวจวัดก๊าซรั่ว ที่มีประสิทธิภาพ ด้วย MEMs Microphone จำนวน 64 อัน สามารถแสดงภาพได้แบบ Real-Time หน้าจอแบบสัมผัส ขนาด 4.3 นิ้ว ทำให้ค้นหาสาเหตุของปัญหาได้อย่างรวดเร็วและชัดเจน

Read More »

นวัตกรรมกล้อง OGI สำหรับการตรวจสอบการรั่วของก๊าซ

Optical Gas Imaging หรือ OGI เป็นเทคโนโลยีการถ่ายภาพความร้อนที่เป็นนวัตกรรมที่มีความน่าเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานต่างๆว่าเป็นระบบที่ดีที่สุดสำหรับลดการปล่อยมลพิษ

Read More »