Delivery

ระยะเวลาการส่งสินค้า

1) กรณีสินค้าพร้อมส่ง 
– ทำการส่งสินค้าทุกวันทำการ กรณีลูกค้าชำระค่าสินค้าแล้วจัดส่งภายใน 7 วันทำการ
– ส่งสินค้าแบบ EMS โดยบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด

2) กรณีไม่มีสินค้าพร้อมส่ง 
– รอสินค้าภายใน 30 – 45 วัน
– หากสินค้ามาแล้ว วิธีการจัดส่งอ้างอิงตามข้อ 1)