ป้ายกำกับ: thermal imaging camera
0
37

on

กล้องถ่ายภาพความร้อน หรือ Thermal Imaging camera เป็นอุปกรณ์สำหรับตรวจสอบอุณหภูมิ เพื่อดูความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นจากอุณหภูมิที่สูงขึ้น สามารถนำอุปกรณ์นี้มาใช้สำหรับโรงงานผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าในกระบวนการต่างๆได้

0
41

on

บริษัท อินสทรูเม้นท์เอเชีย จำกัด เป็นตัวแทนนำเข้าและจัดจำหน่าย กล้องถ่ายภาพความร้อน หรือ Thermal Imaging camera อย่างเป็นทางการในประเทศไทย

0
69

on

อุตสาหกรรมชิ้นส่วนไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Electrical and Electronics Industries) เช่น แผ่นวงจรไฟฟ้า (Printed Circuit Board : PCB) ที่ใช้กล้องถ่ายภาพความร้อน หรือเทอร์โมสแกน (Thermoscan) ตรวจสอบความผิดปกติของอุณหภูมิบนแผงวงจร