ป้ายกำกับ: thermal imager
0
251

on

กล้องถ่ายภาพความร้อน (Thermal Imaging Camera) เป็นเครื่องมือวัดอุณหภูมิพื้นผิวของวัตถุ ไม่เป็นการทำลายวัตถุ เนื่องจากไม่จำเป็นต้องสัมผัสกับวัตถุโดยตรง หลักการทำงานของกล้องถ่ายภาพความร้อนคือการที่วัตถุจะแผ่รังสีอินฟราเรดออกมาผ่านตัวเลนส์ และไปตกกระทบกับตัวรับสัญญาณ และถูกประมวลผลออกมาเป็นภาพถ่ายความร้อน